Správným užíváním vozidla a řádnou likvidací odpadu, čisticích prostředků a maziv učiníte významné kroky k ochraně životního prostředí.
Další informace o opatřeních a iniciativách zaměřených na udržitelný rozvoj naleznete na webu www.sustainability.ford.com.