Udržitelnost je pro společnost Ford prioritou. Neustále hledáme způsoby, jak snížit náš dopad na životní prostředí planety a zároveň poskytovat zákazníkům skvělé produkty a zajišťovat silné podnikání. Na ochraně životního prostředí by se měl podílet každý. Správným užíváním vozidla a řádnou likvidací odpadu, čisticích prostředků a maziv můžete značnou měrou přispět ke společnému cíli.
Další informace o opatřeních a iniciativách zaměřených na udržitelný rozvoj naleznete na webu www.sustainability.ford.com.