POZOR   POZOR:  Nepovolujte dětem, aby si hrály se sluneční clonou, a nenechávejte je ve vozidle bez dozoru. Mohly by se vážně zranit.
POZOR   POZOR:  Při zavírání sluneční clony zkontrolujte, zda jí v pohybu nebrání žádná překážka a zda se v její blízkosti nenachází děti ani zvířata.

Ovládání se nachází na stropní konzole.
Sluneční clonu je možné otevírat a zavírat jedním dotykem. Pokud budete chtít zastavit její pohyb, stiskněte ovládací prvek podruhé.
Otevírání a zavírání sluneční clony
Image Shown Without Description
Chcete-li sluneční clonu otevřít, úplně stiskněte a uvolněte přední část ovládacího prvku.
Chcete-li sluneční clonu zavřít, úplně stiskněte a uvolněte zadní část ovládacího prvku.
Ochrana proti přivření
Sluneční clona se při zavírání automaticky zastaví. Při zjištění překážky v dráze se okno o kousek vrátí.
Opětovné učení sluneční clony
POZOR   POZOR:  Funkce ochrany proti přivření není během provádění tohoto postupu aktivní. Dávejte pozor, aby v dráze zavírající se clony nebyly žádné překážky.

Poznámka:   Postup opětovného učení je třeba zahájit do 30 sekund od zapnutí zapalování.
V případě, že se již clona správně neotevírá a nezavírá, proveďte tento postup opětovného učení:
  1. Stiskněte přední část ovládacího prvku dvakrát do první polohy a uvolněte ji do dvou sekund.
  1. Stiskněte zadní část ovládacího prvku dvakrát do první polohy a uvolněte ji do dvou sekund.
  1. Stiskněte a přidržte přední část ovládacího prvku v první poloze, dokud se sluneční clona zcela neotevře.
  1. Stiskněte a přidržte zadní část ovládacího prvku v první poloze, dokud se sluneční clona zcela nezavře.
Pokud nedokončíte krok 2 do 15 sekund od kroku 1, bude opětovné učení ukončeno. Vypněte zapalování, vyčkejte dalších 30 sekund a zapalování opět zapněte. Opakujte postup znovu od začátku.
Ověřte úspěšnost opětovného učení tím, že sluneční clonu otevřete a zavřete.