POZOR   POZOR:  Systém nemusí zjistit předměty s povrchem pohlcujícím odrazy. Vždy jezděte opatrně. Nebudete-li dávat pozor, může dojít ke srážce.
POZOR   POZOR:  Při couvání a používání snímacího systému dbejte zvýšené opatrnosti, abyste předešli zranění osob.
POZOR   POZOR:  Na funkci systému snímání mohou mít vliv také dopravní systémy, nepříznivé počasí, vzduchové brzdy, vnější motory a ventilátory. To vše může způsobit snížení výkonu nebo nesprávné výstrahy.
POZOR   POZOR:  Je možné, že systém nedokáže rozpoznat menší objekty a objekty v pohybu, především v blízkosti země.

Poznámka:   Některé příslušenství (například velké závěsy na přívěsy, jízdní kola nebo držáky surfařských prken) mohou omezit rozpoznávací schopnosti systému nebo způsobit falešné výstrahy.
Poznámka:   Snímače zbavujte sněhu, ledu a nahromaděných nečistot.Blokování snímačů může nepříznivě ovlivňovat přesnost systému.Nečistěte snímače ostrými předměty.
Poznámka:   V případě poškození vozidla, při kterém se snímače vychýlí z patřičné polohy, může docházet k nesprávnému měření nebo planým poplachům.
Poznámka:   Při použití klíče MyKey není možné snímací systém vypnout.   Viz   Principy funkce
V této části se se systémem a jeho omezeními seznámíte blíže.
Systém snímání upozorňuje řidiče na překážky, které se objeví v určité vzdálenosti od vozidla.Systém se automaticky zapne vždy, když zapnete zapalování.
Image Shown Without Description  Systém zapnete či vypnete stiskem tlačítka parkovacího asistenta.Pokud vozidlo není vybaveno tlačítkem parkovacího asistenta, můžete systém vypnout pomocí nabídky informačního displeje nebo zprávy, která se zobrazí po zařazení zpátečky (R).Viz   Všeobecné informace
Pokud v systému došlo k závadě, zobrazí se na informačním displeji varovné hlášení. Vadný systém nebude možné zapnout.