POZOR   POZOR:  Systém upozornění na vozidla blížící se z boku nepoužívejte jako náhradu za vnitřní a vnější zpětná zrcátka a za pohled za sebe. Před couváním z parkovacího místa vždy zkontrolujte své okolí. Systém upozornění na vozidla blížící se z boku není náhradou opatrného řízení.
POZOR   POZOR:  Systém nemusí fungovat správně za nepříznivých povětrnostních podmínek, jako například při sněžení, ledu, silném dešti nebo v situacích, kdy dochází k silnému rozstřiku vody. Vždy jezděte opatrně. Nebudete-li dávat pozor, může dojít ke srážce.

Účelem systému upozornění na křižující vozidla je varovat před vozidly, která se přibližují ze stran, když je zařazena zpátečka (R).
Použití systému
Systém upozornění na vozidla blížící se z boku se zapne, jakmile se spuštěným motorem zařadíte zpátečku (R). Jakmile zpátečku (R) vyřadíte, systém upozornění na vozidla blížící se z boku se vypne.
Poznámka:   Systém upozornění na vozidla blížící se z boku je v činnosti, pouze když je zařazena zpátečka (R).
Systém upozornění na vozidla blížící se z boku je navržen tak, aby rozpoznal vozidla blížící se rychlostí do 60 km/h. Jsou-li snímače částečně či zcela zablokovány, snímaná oblast se zmenší. Při pomalém couvání se zvyšuje oblast pokrytí i účinnost systému.
Image Shown Without Description
V tomto prvním příkladu je levý snímač blokován pouze částečně a snímaná oblast napravo je téměř maximální.
Image Shown Without Description
Oblast pokrytí se rovněž snižuje při parkování ve velmi ostrém úhlu. V takovém případě je levý snímač většinou blokován a oblast pokrytí na této straně je výrazně omezena.
Kontrolky, zprávy a zvuková upozornění systému
Image Shown Without Description
Systém upozornění na vozidla blížící se z boku rozsvítí oranžovou varovnou kontrolku ve vnějším zrcátku na té straně, odkud se vozidlo blíží. Systém upozornění na vozidla přijíždějící z boku přehraje také zvukové upozornění a na informačním displeji zobrazí zprávu upozorňující na vozidlo přijíždějící zprava nebo zleva. Systém upozornění na křižující vozidla funguje společně se systémem zpětného snímání, který má vlastní tónovou signalizaci.   Viz   Zadní parkovací asistent
Image Shown Without Description
Systém používá radarové snímače, které se nacházejí za lištou nárazníku na obou stranách vozidla. Zabraňte pokrytí těchto oblastí blátem, sněhem nebo nálepkami, jinak bude funkce systému omezena.   Viz   Systém sledování mrtvého úhlu.  Pokud jsou zablokovány snímače systému sledování mrtvého úhlu, jsou zablokovány také snímače systému upozornění na vozidla blížící se z boku. Jakmile zařadíte zpátečku (R), zobrazí se na informačním displeji příslušná zpráva.
Omezení systému
Systém upozornění na vozidla blížící se z boku má svá omezení. Ke snížení schopnosti rozpoznání vozidel dochází například při nepříznivých povětrnostních podmínkách nebo po zanesení snímačů nečistotami.
Funkce systému upozornění na vozidla blížící se z boku může být omezena také v následujících situacích:
  • Blízko zaparkovaná vozidla nebo objekty blokující snímače
  • Přibližující se vozidla jedoucí vyšší rychlostí než 60 km/h
  • Couvání vyšší rychlostí než 12 km/h
  • Couvání ze šikmého parkovacího místa
Falešné výstrahy
Poznámka:   Pokud je vozidlo z výroby vybaveno tažnou tyčí s jednotkou tažného zařízení a táhne přívěs, snímače systém upozornění na vozidla blížící se z boku se automaticky vypnou. Pokud je vozidlo z výroby vybaveno tažnou tyčí bez jednotky tažného zařízení, doporučujeme systém upozornění na vozidla blížící se z boku vypnout ručně. Použití systému upozornění na vozidla blížící se z boku v době, kdy je připojen přívěs, může snížit výkonnost systému.
V některých případech může dojít k falešným výstrahám systému upozornění na vozidla blížící se z boku, kdy se výstražná kontrolka rozsvítí, aniž by ve sledované zóně bylo vozidlo. Určité množství falešných výstrah je normální; trvají pouze dočasně a samy se zruší.
Chyby systému
Pokud systém upozornění na vozidla blížící se z boku zaznamená potíže s levým nebo pravým snímačem, zobrazí se na informačním displeji příslušná zpráva.   Viz   Informační hlášení
Zapínání a vypínání systému
Systém upozornění na vozidla blížící se z boku můžete dočasně vypnout na informačním displeji.   Viz   Všeobecné informace.  Když systém upozornění na vozidla blížící se z boku vypnete, nebudou výstrahy k dispozici a na informačním displeji se zobrazí zpráva, že je systém vypnutý.
Poznámka:   Systém upozornění na vozidla blížící se z boku se zapne společně se zapnutím zapalování, a jakmile zařadíte zpátečku (R), začne aktivně upozorňovat na případná rozpoznaná vozidla. Systém upozornění na vozidla blížící se z boku si nepamatuje, zda byl při posledním cyklu zapalování zapnutý nebo vypnutý.
U autorizovaného prodejce si můžete nechat systém upozornění na vozidla blížící se z boku trvale vypnout. Po trvalém vypnutí lze systém opět nechat zapnout u autorizovaného prodejce.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK