Rozpoznávání hlasu

Příznak   Možná příčina a řešení  
Systém nerozumí, co říkám.  
 • Používáte nesprávné hlasové příkazy.Viz   Použití funkce rozpoznávání hlasu.  Úplný seznam hlasových příkazů naleznete na místních webových stránkách společnosti Ford.
 • Mluvíte příliš brzy.Vyčkejte na hlasovou výzvu a teprve poté mluvte.
Systém nerozumí názvu skladby nebo jménu interpreta.  
 • Omezení zařízení. Bluetooth nepodporuje hlasové příkazy.Připojte zařízení k portu USB.Pokud máte zařízení s iOS, stiskem tlačítka hlasového ovládání na volantu si některé skladby přehrajete pomocí Siri.
 • Používáte nesprávné hlasové příkazy.Viz   Použití funkce rozpoznávání hlasu.  Úplný seznam hlasových příkazů naleznete na místních webových stránkách společnosti Ford.
 • Jméno nevyslovujete přesně tak, jak je uloženo v zařízení.Vyslovte název skladby nebo jméno interpreta přesně tak, jak je v systému uloženo. Případné zkratky ve jménech hláskujte.Název skladby nebo jméno interpreta může obsahovat speciální znaky, které systém nerozpozná.
 • Jméno obsahuje speciální znaky, např. *, - nebo +.Přejmenujte soubory v zařízení nebo použijte dotykovou obrazovku a skladbu si přehrajte.
Systém nerozumí jménu kontaktu v telefonním seznamu v zařízení a spojuje hovor s jiným kontaktem.  
 • Jméno nevyslovujete přesně tak, jak je uloženo v zařízení.Vyslovte jméno a příjmení kontaktu přesně tak, jak je v zařízení uloženo. Případné zkratky ve jménech hláskujte.
 • Jméno obsahuje speciální znaky, např. *, - nebo +.Přejmenujte kontakt v zařízení nebo jej přes dotykovou obrazovku vyberte a zavolejte mu.
Systém nerozumí cizím jménům kontaktů v telefonním seznamu v zařízení.  
 • Jméno nevyslovujete přesně tak, jak je uloženo v zařízení.Vyslovte jméno a příjmení kontaktu přesně tak, jak je v zařízení uloženo. U jmen kontaktů uložených v telefonním seznamu zařízení systém použije fonetická pravidla výslovnosti daného jazyka. Na dotykové obrazovce zvolte jméno kontaktu a pomocí volby Hear it (Poslechnout) si udělejte obrázek o tom, jak systém očekává, že budete jméno vyslovovat.
Hlasové výzvy generované systémem a výslovnost některých slov nemusí být přesné.  
 • Omezení zařízení.Systém používá technologii hlasových výzev vycházejících z psaného textu a uměle generovaný hlas, nikoli předem namluvený lidský hlas.

USB a zvuk přes rozhraní Bluetooth

Příznak   Možná příčina a řešení  
Nemohu si připojit zařízení.  
 • Porucha zařízení.Odpojte zařízení. Vypněte zařízení, resetujte ho a zkuste to znovu.
 • Problém s připojením kabelu.Kabel řádně připojte k zařízení a k portu USB vozidla.
 • Kabel není kompatibilní.Použijte kabel podle doporučení výrobce zařízení.
 • Nesprávná nastavení zařízení.Ověřte, že zařízení nevyužívá aplikaci automatické instalace a nemá aktivováno bezpečnostní nastavení.Zkontrolujte, že zařízení není nastaveno pouze na nabíjení.
 • Zamykání obrazovky zařízení aktivováno.Před připojením zařízení odemkněte.
Systém nerozpoznává moje zařízení.  
 • Omezení zařízení.Za velmi horkého nebo velmi chladného počasí nenechávejte zařízení ve vozidle.
Systém nerozumí názvu skladby nebo jménu interpreta.  
 • Omezení zařízení. Bluetooth nepodporuje hlasové příkazy.Připojte zařízení k portu USB.Pokud máte zařízení s iOS, stiskem tlačítka hlasového ovládání na volantu si některé skladby přehrajete pomocí Siri.
Nemohu přehrávat zvuk ze svého zařízení s funkcí Bluetooth.  
 • Zařízení není kompatibilní.Kompatibilitu svého zařízení si ověřte na místních webových stránkách společnosti Ford.
 • Zařízení není připojeno.Spárujte své zařízení.   Viz   Telefon
 • Přehrávač médií nefunguje.V zařízení spusťte přehrávač médií.
Systém nerozpoznává hudbu uloženou v zařízení.  
 • Metadata zvukového souboru chybí nebo jsou nesprávná. Jedná se např. o interpreta, název skladby, album či žánr.Opravte soubory v zařízení.
 • Poškozené soubory.Opravte soubory v zařízení.
 • Soubory chráněné autorskými právy.Použijte zařízení obsahující soubory, které nejsou chráněné autorskými právy.
 • Nepodporovaný formát souboru.Opravte nebo zkonvertujte soubory na podporovaný formát.   Viz   Zábava
 • Vyžaduje se indexace zařízení.Reindexujte zařízení.   Viz   Nastavení
 • Zamykání obrazovky zařízení aktivováno.Před připojením zařízení odemkněte.
Někdy při přehrávání skladby neslyším žádný zvuk.  
 • Porucha zařízení.Odpojte zařízení. Vypněte zařízení, resetujte ho a zkuste to znovu.
Když odpojím zařízení s iOS, nastaví se hlasitost audiosystému na maximum.  
 • Omezení zařízení.Ztlumte hlasitost na zařízení.
Systém nepřehrává skladby z USB flash disku ve správném pořadí.   Pokud systém nepřehrává skladby ze zařízení USB ve správném pořadí, mohou být užitečné tyto informace:
 • Pokud jako zdroj zvuku zvolíte USB a systém stále indexuje, systém SYNC přehrává skladby v abecedním pořadí dle názvu souboru v kořenovém adresáři.
 • Pokud jako zdroj zvuku zvolíte USB poté, co systém indexaci ukončil, systém SYNC přehrává všechny skladby v abecedním pořadí dle názvu v ID3 tagu bez ohledu na to, kde se nacházejí. Pokud název v ID3 tagu neexistuje, systém SYNC použije název souboru.
 • Pokud zvolíte možnost přehrát všechny skladby z nabídky, systém SYNC přehrává všechny skladby v abecedním pořadí dle názvu v ID3 tagu bez ohledu na to, kde se nacházejí. Pokud název v ID3 tagu neexistuje, systém SYNC použije název souboru.
 • Pokud zvolíte skladbu pomocí funkce procházení zařízení, systém SYNC přehrává skladby v abecedním pořadí dle názvu souboru ve zvolené složce. Systém SYNC poté přehrává všechny skladby ve všech podsložkách složky, kterou jste vybrali.

Telefon

Příznak   Možná příčina a řešení  
Během hovoru slyším přílišný hluk na pozadí.  
 • Nesprávné nastavení mobilního telefonu.Zkontrolujte a upravte zvuková nastavení mobilního telefonu. Informace najdete v návodu k použití telefonu.
Během hovoru slyším ostatní účastníky, ale oni neslyší mě.  
 • Porucha mobilního telefonu.Vypněte mobilní telefon, resetujte ho a zkuste to znovu.
 • Mikrofon mobilního telefonu je vypnutý.Zapněte mikrofon mobilního telefonu.
Během hovoru neslyším ostatní účastníky a oni neslyší mě.  
 • Je nutno systém restartovat.Restartujte systém. Vypněte zapalování a otevřete dveře. Zavřete dveře a uzamkněte vozidlo. Vyčkejte, až se dotyková obrazovka vypne a všechny osvětlené porty USB zhasnou. Odemkněte vozidlo, zapněte zapalování a zkuste to znovu.
Nedaří se mi stáhnout telefonní seznam.  
 • Nekompatibilní mobilní telefon.Kompatibilitu telefonu si ověřte na místních webových stránkách společnosti Ford.
 • Nesprávné nastavení mobilního telefonu.Povolte systému, aby stáhl kontakty z mobilního telefonu. Informace najdete v návodu k použití telefonu.
 • Nesprávná nastavení systému.Zapněte automatické stahování telefonního seznamu.   Viz   Nastavení
 • Porucha mobilního telefonu.Vypněte mobilní telefon, resetujte ho a zkuste to znovu.
Zobrazí se zpráva o stažení telefonního seznamu, avšak seznam je prázdný nebo v něm chybějí některé kontakty.  
 • Nesprávné nastavení mobilního telefonu.Povolte systému, aby stáhl kontakty z mobilního telefonu. Informace najdete v návodu k použití telefonu.Ověřte si umístění chybějících kontaktů v telefonu. Pokud jsou uloženy na kartě SIM, přeneste je do paměti mobilního telefonu.
 • Nesprávná nastavení systému.Zapněte automatické stahování telefonního seznamu.   Viz   Nastavení
Nemohu připojit svůj mobilní telefon.  
 • Nekompatibilní mobilní telefon.Kompatibilitu telefonu si ověřte na místních webových stránkách společnosti Ford.
 • Porucha mobilního telefonu.Vypněte mobilní telefon, resetujte ho a zkuste to znovu.Nainstalujte si nejnovější verzi firmwaru mobilního telefonu.Odstraňte zařízení ze systému a vymažte systém SYNC ze zařízení. Poté to zkuste znovu.Vypněte automatické stahování telefonního seznamu.   Viz   Nastavení
Textové zprávy nefungují.  
 • Nekompatibilní mobilní telefon.Kompatibilitu telefonu si ověřte na místních webových stránkách společnosti Ford.
 • Porucha mobilního telefonu.Vypněte mobilní telefon, resetujte ho a zkuste to znovu.
Neslyším textové zprávy.  
 • Nekompatibilní mobilní telefon.Kompatibilitu telefonu si ověřte na místních webových stránkách společnosti Ford.

Navigace (je-li ve výbavě)

Příznak   Možná příčina a řešení  
Pokud jsem v zahraničí, nemohu zadat název ulice.  
 • Nesprávný způsob zadávání.Zadejte název ulice bez země.
Systém nedokáže rozpoznat souřadnice.  
 • Používáte nesprávný formát souřadnic.Používaný formát je ##. #####, ##. ##### (pro S/J, V/Z). U souřadnice západní délky přidejte znaménko minus, u souřadnice východní délky ponechejte kladnou hodnotu, např. 12.5412 znamená východní délku, a -12.5412 západní.

Aplikace

Příznak   Možná příčina a řešení  
Systém nedokáže najít žádné aplikace.  
 • Zařízení není kompatibilní.Potřebujete zařízení s OS Android verze 4.3 a vyšší nebo zařízení se systémem iOS verze 8.0 a vyšší. Spárujte a připojte zařízení s Androidem za účelem vyhledání aplikací kompatibilních s rozhraním AppLink. Připojte své zařízení se systémem Android nebo iOS k portu USB nebo ho spárujte a připojte pomocí Bluetooth.
Mám kompatibilní zařízení a je správně připojeno, avšak systém nemůže najít žádné aplikace.  
 • Aplikace kompatibilní s rozhraním AppLink nejsou na vašem mobilním zařízení nainstalovány.Stáhněte a nainstalujte si nejnovější verzi aplikace.
 • Aplikace kompatibilní s rozhraním AppLink na vašem mobilním zařízení neběží.Spusťte aplikace, aby je systém mohl vyhledat. Pokud je to potřeba, do příslušných aplikací se přihlaste.
 • Nesprávná nastavení aplikace.Zkontrolujte a upravte nastavení aplikace v zařízení a v případě potřeby povolte systému SYNC přístup k aplikaci.
Mám kompatibilní zařízení, je správně připojeno a aplikace běží, avšak systém nemůže žádné aplikace najít.  
 • Aplikace se zcela nezavřely.Restartujte aplikace a zkuste to znovu.Pokud máte zařízení s Androidem s aplikacemi, které mají možnost volby ukončení, vyberte tuto volbu a aplikace restartujte. Nebo použijte možnost vynuceného ukončení v nabídce nastavení zařízení.Pokud používáte zařízení s iOS ve verzi 7.0 nebo vyšší, pak za účelem ukončení aplikace dvakrát klepněte na tlačítko domů na zařízení a přetáhněte aplikaci nahoru.
Mám zařízení s Androidem, které je správně připojeno, restartoval jsem aplikace a aplikace běží, avšak systém nemůže žádné aplikace najít.  
 • Problém u některých starších verzí operačního systému Android může zapříčinit, že některé aplikace nelze najít.Vypněte Bluetooth a opět jej zapněte, čímž systém přinutíte, aby se k vašemu zařízení znovu připojil.
Mám zařízení s iOS, které je správně připojeno, restartoval jsem aplikace a aplikace běží, avšak systém nemůže žádné aplikace najít.  
 • Problém s připojením kabelu.Odpojte kabel od zařízení, chvíli vyčkejte a poté jej znovu připojte, čímž systém přinutíte, aby se k vašemu zařízení znovu připojil.
Mám zařízení s Androidem s multimediální aplikací, kterou systém nalezl, avšak neslyším zvuk nebo je zvuk velmi tichý.  
 • Hlasitost zařízení je nízká.Zesilte hlasitost na zařízení.
Mám zařízení s Androidem a několik kompatibilních aplikací, avšak systém nemůže najít všechny.  
 • Omezení zařízení. Některá zařízení se systémem Android mají omezený počet portů Bluetooth pro připojování aplikací. Pokud máte na svém zařízení více spuštěných aplikací, než je počet dostupných portů Bluetooth, systém všechny aplikace nedokáže najít.Některé aplikace zavřete a dovolte systému najít ty, které chcete použít.

Možnost připojení Wi-Fi

Příznak   Možná příčina a řešení  
Nemohu se připojit k síti Wi-Fi.  
 • Chybné heslo.Zadejte správné heslo sítě.
 • Slabý signál sítě.Přemístěte vozidlo blíž k bezdrátové síti Wi-Fi nebo na místo, kde signál sítě není rušen.
 • Více přístupových bodů v rámci jednoho SSID.Pro své SSID používejte jedinečný název. Nepoužívejte výchozí název, pokud nepoužívá jedinečný identifikátor, např. jako část adresy MAC.
Připojení Wi-Fi se po úspěšném připojení odpojí.  
 • Slabý signál sítě.Přemístěte vozidlo blíž k bezdrátové síti Wi-Fi nebo na místo, kde signál sítě není rušen.
Jsem blízko bezdrátové síti Wi-Fi, avšak signál sítě je slabý.  
 • Signál sítě je rušen.Pokud je vozidlo vybaveno vyhřívaným čelním sklem, zkuste vozidlo přemístit tak, aby čelní sklo nemířilo směrem ke zdroji Wi-Fi.Pokud je vozidlo vybaveno pokovenými skly oken, avšak nikoli pokoveným čelním sklem, přemístěte vozidlo tak, aby mířilo čelním sklem směrem ke zdroji Wi-Fi, nebo otevřete okna, která tím směrem míří.Pokud je vozidlo vybaveno pokovenými skly oken i čelního skla, otevřete okna, která míří směrem ke zdroji Wi-Fi.Pokud se vozidlo nachází v garáži a garážová vrata máte zavřená, otevřete je.
Nevidím síť v seznamu dostupných sítí, které bych měl vidět.  
 • Síť je skrytá.Nastavte síť jako viditelnou a zkuste to znovu.
Při hledání sítí Wi-Fi v telefonu nebo jiných zařízeních nevidím systém SYNC.  
 • Omezení systému.Systém SYNC v současnosti neposkytuje funkci zdroje Wi-Fi.
Stahování softwaru trvá příliš dlouho.  
 • Slabý signál sítě.Přemístěte vozidlo blíž k bezdrátové síti Wi-Fi nebo na místo, kde signál sítě není rušen.
 • Bezdrátová síť Wi-Fi je přetížená nebo je internetové připojení pomalé.Použijte spolehlivější bezdrátovou síť Wi-Fi.
Vypadá to, že se systém připojil k síti Wi-Fi a síla signálu je výtečná, avšak software se neaktualizuje.  
 • Není k dispozici žádná aktualizace softwaru.
 • Síť Wi-Fi vyžaduje předplatné nebo souhlas s podmínkami použití.Vyzkoušejte si připojení pomocí jiného zařízení. Pokud síť vyžaduje předplatné nebo souhlas s podmínkami použití, obraťte se na provozovatele sítě.

Restart systému
 1. Zároveň stiskněte a přidržte tlačítko pro vyhledávání směrem nahoru a tlačítka vypínání audio jednotky, dokud obrazovka nezhasne.
 1. Vyčkejte tři minuty, aby systém mohl provést reset.
 1. Stiskem tlačítka audio jednotky systém zapnete.
Poznámka:   Systém můžete resetovat, aby se obnovily funkce, které přestaly fungovat. Reset systému se provádí za účelem obnovení funkčnosti, avšak nevymaže data, která jste si uložili.
Další informace a pomoc
Potřebujete-li další informace a pomoc, doporučujeme obrátit se na autorizovaného prodejce nebo navštívit místní webové stránky společnosti Ford.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK