POZOR   POZOR:  Nepřipojujte volitelná elektrická příslušenství do zásuvky zapalovače. Nesprávné použití zapalovače cigaret může způsobit poškození, na které se nevztahuje záruka na vozidlo, a může mít za následek požár nebo vážné zranění.

Image Shown Without Description
 Pro použití zapalovače zamáčkněte vložku zapalovače.Po krátké chvíli vložka vyskočí.
Nedržte vložku zapalovače v zamáčknuté poloze.
Poznámka:   Pokud elektrické napájení po vypnutí zapalování nefunguje, zapněte zapalování.
Poznámka:   Budete-li zásuvku používat při vypnutém motoru, může se vybít akumulátor.
Poznámka:   Když je zapnuto zapalování, lze napájecí zásuvku používat k napájení zařízení napětím 12 V s maximálním proudovým odběrem 15 A.