POZOR   POZOR:  S vozidlem nejezděte, neparkujte ani jej nenechávejte stát s motorem běžícím naprázdno na suchém trávníku nebo jiném suchém povrchu. Emisní systém zahřívá motorový prostor a výfukovou soustavu, čímž se zvyšuje riziko požáru.
POZOR   POZOR:  Běžná provozní teplota výfukového systému je velmi vysoká. Nikdy nepracujte v okolí výfukového systému ani na něm samotném, dokud se neochladí. Při práci v okolí katalyzátoru dbejte zvýšené opatrnosti. Katalyzátor se po velmi krátké době provozu motoru zahřeje na velmi vysokou teplotu a po vypnutí motoru zůstává zahřátý.
POZOR   POZOR:  Netěsnosti výfuku mohou mít za následek vniknutí škodlivých plynů (potenciálně i ve smrtelně vysoké koncentraci) do prostoru pro cestující. Pokud v kabině ucítíte výfukové výpary, nechte vůz ihned zkontrolovat. S vozidlem v takovém případě nejezděte.

Vaše vozidlo je vybaveno různými součástmi pro řízení emisí a katalyzátorem, aby splňovalo příslušné emisní normy.
Jak zabránit poškození katalyzátoru:
  • Neprotáčejte motor déle než 10 sekund.
  • Nestartujte motor, když je odpojený kabel zapalovacích svíček.
  • Nestartujte vozidlo roztlačováním nebo roztahováním. Použijte pomocné startovací kabely.   Viz   Startování motoru pomocí cizího zdroje
  • Nevypínejte zapalování, když je vozidlo v pohybu.
  • Nepoužívejte olovnaté palivo.
  • Nevyprazdňujte úplně palivovou nádrž.
Poznámka:   Poškození vzniklá nedodržením tohoto pokynu nebudou kryta zárukou poskytovanou na vozidlo.
Systém palubní diagnostiky
Vaše vozidlo je vybaveno systémem palubní diagnostiky, který sleduje činnost systému řízení emisí. Pokud se rozsvítí některá z následujících varovných kontrolek, může to znamenat, že systém palubní diagnostiky zjistil závadu systému řízení emisí.
Image Shown Without Description  Image Shown Without Description 
Image Shown Without Description 
 Pokud byste pokračovali v jízdě, snížil by se výkon motoru nebo by se motor úplně zastavil.Budete-li rozsvícení varovné kontrolky ignorovat, může dojít k poškození součástí, na které se nevztahuje záruka. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK