POZOR   POZOR:  Bezdrátově nabíjená zařízení mohou ovlivnit činnost zdravotnických implantátů, včetně srdečních stimulátorů. Pokud používáte nějaký zdravotnický implantát, doporučujeme konzultovat situaci s lékařem.

Systém podporuje bezdrátové nabíjení jednoho kompatibilního zařízení v oblasti nabíjení.
Poznámka:   U zařízení bez vestavěného standardu Qi pro bezdrátové nabíjení je třeba použít doplňkový přijímač nebo kryt Qi.
Poznámka:   Aktualizace softwaru a firmwaru zařízení může ovlivnit průběh nabíjení.
Před nabíjením zařízení zkontrolujte, že je oblast nabíjení čistá a bez překážek, aby zařízení těsně přiléhalo k oblasti nabíjení.
Při nabíjení zařízení neumisťujte do blízkosti oblasti nabíjení žádné předměty s magnetickým proužkem, jako jsou například pasy, parkovací lístky nebo platební karty. Mohlo by dojít k poškození magnetického pásku.
Při nabíjení zařízení neumisťujte do blízkosti oblasti nabíjení žádné kovové předměty, jako jsou například dálková ovládání, mince nebo klíče. Kovové předměty by se mohly zahřát a snížit výkon nabíjení.
Missing Image  Oblast nabíjení se nachází pod audio jednotkou.
Missing Image
Nabíjení zahajte umístěním zařízení nabíjecí stranou dolů. Nabíjení se ukončí, jakmile bude zařízení plně nabito.
Poznámka:   Doba a teplota nabíjení závisí na použitém zařízení. Pokud zařízení dosáhne vysoké teploty, systém nabíjení ukončí.