POZOR   POZOR:  Bezdrátově nabíjená zařízení mohou ovlivnit činnost zdravotnických implantátů, včetně srdečních stimulátorů. Pokud používáte nějaký zdravotnický implantát, doporučujeme konzultovat situaci s lékařem.

Systém podporuje bezdrátové nabíjení jednoho kompatibilního zařízení v oblasti nabíjení.
Poznámka:   U zařízení bez vestavěného standardu Qi pro bezdrátové nabíjení je třeba použít doplňkový přijímač nebo kryt Qi.
Poznámka:   Aktualizace softwaru a firmwaru zařízení může ovlivnit průběh nabíjení.
Před nabíjením zařízení zkontrolujte, že je oblast nabíjení čistá a bez překážek, aby zařízení těsně přiléhalo k oblasti nabíjení.
Při nabíjení zařízení neumisťujte do blízkosti oblasti nabíjení žádné předměty s magnetickým proužkem, jako jsou například pasy, parkovací lístky nebo platební karty. Mohlo by dojít k poškození magnetického pásku.
Při nabíjení zařízení neumisťujte do blízkosti oblasti nabíjení žádné kovové předměty, jako jsou například dálková ovládání, mince nebo klíče. Kovové předměty by se mohly zahřát a snížit výkon nabíjení.
Image Shown Without Description  Oblast nabíjení se nachází pod audio jednotkou.
Image Shown Without Description
Nabíjení zahajte umístěním zařízení nabíjecí stranou dolů. Nabíjení se ukončí, jakmile bude zařízení plně nabito.
Poznámka:   Doba a teplota nabíjení závisí na použitém zařízení. Pokud zařízení dosáhne vysoké teploty, systém nabíjení ukončí.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK