1. Zvedněte raménko stěrače.
Poznámka:   Při zvedání nedržte raménko stěrače za stírátko.
Image Shown Without Description
  1. Stírátko stěrače mírně vytočte.
  1. Sejměte stírátko stěrače.
Poznámka:   Dokud nenasadíte stírátko zpět na stěrač, zabraňte návratu raménka stěrače zpět ke sklu.
  1. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.
Poznámka:   Zkontrolujte, zda je stírátko stěrače zajištěno na místě.