Přední vlečný bod
POZOR   POZOR:  Ujistěte se, zda je tažné oko zcela utaženo. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.
POZOR   POZOR:  Když je vozidlo taženo, zapněte zapalování.

Image Shown Without Description
  1. Opatrně sejměte kryt.
  1. Namontujte vlečné oko.
Poznámka:   Je opatřeno levostranným závitem.Namontujte jej šroubováním proti směru hodinových ručiček.
Zadní vlečný bod
POZOR   POZOR:  Ujistěte se, zda je tažné oko zcela utaženo. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.

Image Shown Without Description
  1. Opatrně sejměte kryt.
  1. Namontujte vlečné oko.
Poznámka:   Je opatřeno levostranným závitem.Namontujte jej šroubováním proti směru hodinových ručiček.
Umístění vlečného oka
Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
Vlečné oko se nachází na levé straně zavazadlového prostoru.
Poznámka:   Vlečné oko musí být vždy uloženo ve vozidle.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK