Zapnutí zapalování v režimu napájení příslušenství
Image Shown Without Description
 Jednou stiskněte tlačítko zapalování. Nepokládejte přitom nohu na brzdový ani spojkový pedál. Nachází se na přístrojovém panelu vedle volantu. Všechny obvody a příslušenství jsou zapnuty a rozsvítí se výstražné kontrolky.
Zapalování zcela vypnete opětovným stisknutím tlačítka. Přitom nesmí být sešlápnut brzdový ani spojkový pedál.
Poznámka:   Pokud je pasivní klíč blízko kovových předmětů nebo elektronických zařízení, jako jsou klíče nebo mobilní telefony, nemusí být systém funkční.
Poznámka:   Pokud vozidlo ponecháte bez dozoru, zapalování se vypne.Cílem tohoto opatření je ochrana autobaterie před vybitím.
Poznámka:   Aby bylo možné zapnout zapalování a spustit motor, musí být ve vozidle přítomen platný pasivní klíč.
Startování motoru – vozidla s manuální převodovkou (je-li ve výbavě)
 1. Zcela sešlápněte spojkový pedál.
 1. Stiskněte tlačítko zapalování.
Poznámka:   Pokud v průběhu startování motoru uvolníte pedál spojky, motor se přestane protáčet.
Startování motoru – vozidla s automatickou převodovkou (je-li ve výbavě)
 1. Plně sešlápněte pedál brzdy.
 1. Přeřaďte do polohy pro parkování (P).
 1. Stiskněte tlačítko zapalování.
Poznámka:   Pokud v průběhu startování motoru uvolníte brzdový pedál, motor se přestane protáčet.
Vozidla se vznětovým motorem (je-li ve výbavě)
Poznámka:   Motor se nezačne protáčet, dokud nezhasne kontrolka žhavicích svíček.To může při extrémně chladném počasí trvat několik sekund.
Selhání startování – vozidla s mechanickou převodovkou (je-li ve výbavě)
Systém nebude funkční, pokud:
 • Jsou zaplněny frekvence pasivního klíče.
 • baterie klíče je vybitá.
Pokud se motor nedaří nastartovat, proveďte následující kroky:
 1. Do záložní zásuvky vložte pasivní klíč.   Viz   Místo uložení záložního pasivního klíče
 1. S pasivním klíčem v této poloze můžete k zapnutí zapalování a ke spuštění motoru použít tlačítko zapalování.
Pokud se poté, co plně sešlápnete pedál spojky a stisknete spínač zapalování, nezačne motor protáčet, proveďte tyto kroky:
 1. Zcela sešlápnete pedál spojky a brzdový pedál.
 1. Stiskněte tlačítko zapalování.
Vypnutí motoru se zastaveným vozidlem – vozidla s mechanickou převodovkou (je-li ve výbavě)
 1. Stiskněte tlačítko zapalování.
Poznámka:   Zapalování, všechny elektrické obvody, varovná světla a kontrolky se vypnou.
 1. Zatáhněte parkovací brzdu.
Vypnutí motoru se zastaveným vozidlem – vozidla s automatickou převodovkou (je-li ve výbavě)
 1. Plně sešlápněte pedál brzdy.
 1. Přeřaďte do polohy pro parkování (P).
 1. Stiskněte tlačítko zapalování.
Poznámka:   Zapalování, všechny elektrické obvody, varovná světla a kontrolky se vypnou.
 1. Zatáhněte parkovací brzdu.
Vypnutí motoru za jízdy – vozidla s mechanickou převodovkou (je-li ve výbavě)
POZOR   POZOR:  Pokud vypnete motor a vozidlo je stále v pohybu, účinnost posilovače brzd se výrazně sníží. K brzdění a zastavení vozidla bude nutné větší úsilí. Také může dojít k výraznému omezení řízení. Řízení nebude blokováno, ale bude obtížnější. Vypnutím zapalování rovněž deaktivujete některé elektrické okruhy, například airbagy. Pokud omylem vypnete zapalování, zařaďte neutrál (N) a motor znovu nastartujte.

 1. Přidržte stisknuté tlačítko zapalování, dokud se motor nezastaví, nebo je v rozmezí dvou sekund stiskněte třikrát.
 1. Zařaďte neutrál a pomocí brzd vozidlo bezpečně zastavte.
 1. Zatáhněte parkovací brzdu.
Vypnutí motoru za jízdy – vozidla s automatickou převodovkou (je-li ve výbavě)
POZOR   POZOR:  Pokud vypnete motor a vozidlo je stále v pohybu, účinnost posilovače brzd se výrazně sníží. K brzdění a zastavení vozidla bude nutné větší úsilí. Také může dojít k výraznému omezení řízení. Řízení nebude blokováno, ale bude obtížnější. Vypnutím zapalování rovněž deaktivujete některé elektrické okruhy, například airbagy. Pokud omylem vypnete zapalování, zařaďte neutrál (N) a motor znovu nastartujte.

 1. Přidržte stisknuté tlačítko zapalování, dokud se motor nezastaví, nebo je v rozmezí dvou sekund stiskněte třikrát.
 1. Zařaďte neutrál a pomocí brzd vozidlo bezpečně zastavte.
 1. Přeřaďte do polohy pro parkování (P).
 1. Zatáhněte parkovací brzdu.
Rychlé opětovné nastartování
Systém umožňuje spuštění motoru do 10 sekund od jeho vypnutí, a to i v případě, že není rozpoznán pasivní klíč.
Do 10 sekund od vypnutí motoru plně sešlápněte brzdový pedál nebo pedál spojky a stiskněte tlačítko zapalování. Po uplynutí 10 sekund nebude možné motor spustit, pokud systém nerozpozná pasivní klíč.
Po nastartování zůstane motor spuštěn tak dlouho, dokud nestisknete tlačítko zapalování, a to i v případě, že nebude rozpoznán platný pasivní klíč. Pokud se spuštěným motorem otevřete a zavřete dveře, systém se pokusí rozpoznat platný pasivní klíč.
Informační zprávy systému startování

Zpráva   Činnost  
Plné napájení příslušenství je aktivní
Zobrazí se, pokud zapnete zapalování a nespustíte motor.  
Sešlápněte brzdu pro start
Zobrazuje se při spouštění motoru jako připomenutí toho, že je potřeba zcela sešlápnout brzdový pedál.  
Pro spuštění motoru sešlápněte spojku
Zobrazuje se při spouštění motoru jako připomenutí toho, že je potřeba zcela sešlápnout pedál spojky.  
Sešlápněte brzdu a spojku pro start
Zobrazuje se při spouštění motoru vozidla jako připomenutí toho, že je potřeba zcela sešlápnout pedály brzdy a spojky.  
Doba spouštění motoru je překročena
Zobrazí se, když nelze spustit motor.  
Klíč nerozpoznán
Zobrazí se, když systém nerozpozná platný pasivní klíč.  
Porucha startovacího systému
Zobrazí se v případě, že nelze spustit motor pomocí správně nakódovaného klíče.Systém zjistil závadu, která vyžaduje opravu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Nastartujte znovu, nebo použijte klíč
Zobrazí se na 10 sekund, když vypnete motor a systém nerozpozná platný pasivní klíč. Po uplynutí 10 sekund nebude možné motor spustit, pokud systém nerozpozná pasivní klíč.  

Zvukové upozornění na klíč mimo vozidlo
Zazní, když odstraníte pasivní klíč z vozidla, zatímco je spuštěn motor.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK