Vaše vozidlo je vybaveno automatickým elektronicky řízeným zámkem volantu.
Zámek volantu se aktivuje krátce poté, co vozidlo zaparkujete a pasivní klíč se dostane mimo vůz, nebo při zamčení dveří.
Poznámka:   Zámek volantu se neaktivuje, pokud je zapnuté zapalování nebo pokud je vozidlo v pohybu.
Odemykání volantu
Zámek volantu se odemkne, když systém zjistí přítomnost platného pasivního klíče uvnitř vozidla. Pokud se zámek volantu aktivuje, odemkněte jej zapnutím zapalování.
Poznámka:   Odemknutí bude pravděpodobně vyžadovat mírné otočení volantem.