POZOR   POZOR:  Je extrémně nebezpečné vézt cestující v nákladovém prostoru nebo jiném prostoru uvnitř či vně vozidla, který není k tomuto účelu určen. Cestujícím, kteří se za jízdy nachází v těchto místech, hrozí při srážce vážné zranění nebo smrt. Nevozte cestující v žádné části vozidla, která není vybavena sedadly a bezpečnostními pásy. Všichni cestující musejí sedět na sedadle a mít řádně zapnutý bezpečnostní pás. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek vážné zranění nebo smrt.
POZOR   POZOR:  Zcela uzavřete posuvné dveře. Předejdete tak možnému vypadnutí pasažérů nebo nákladu. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo usmrcení osoby.
POZOR   POZOR:  Neotevírejte ani nezavírejte posuvné dveře, když máte ruce poblíž vodicích lišt nebo válečků.

Image Shown Without Description
Když jsou zadní dveře zcela otevřené, dejte pozor, abyste nestoupnuli na kabel nebo mechanismus ve spodní části otvoru pro dveře. Mohlo by dojít k poškození posuvných dveří a jejich součástí.