Všeobecná informace
Nejezděte s rukou položenou na řadicí páce ani na řadicí páku nezavěšujte a nepokládejte žádné předměty. Mohlo by dojít k poškození převodovky, na které se nevztahuje záruka.
Nejezděte se sešlápnutým pedálem spojky a nepoužívejte pedál spojky k zabrzdění vozidla při stání ve svahu. Mohlo by dojít k poškození spojky, na které se nevztahuje záruka.
Pokud nebudete pedál spojky sešlapovat až na podlahu, může se ztížit řazení nebo může dojít k předčasnému opotřebení dílů převodovky nebo k poškození převodovky.
Pokud se některý z rychlostních stupňů nezařadí správně, sešlápněte pedál spojky a vraťte řadicí páku do neutrální polohy. Na chvíli pedál spojky uvolněte a poté jej znovu zcela sešlápněte a opět zařaďte požadovaný rychlostní stupeň.
Zařazení zpátečky
Řadicí páku nepřesunujte do polohy zpátečky, pokud se vozidlo pohybuje. Mohlo by dojít k poškození převodovky, na které se nevztahuje záruka.
  1. Plně sešlápněte pedál brzdy.
  1. Plně sešlápněte pedál spojky a zařaďte neutrál.
Image Shown Without Description
  1. Zvedněte prstenec a zařaďte zpátečku.