POZOR   POZOR:  Systém nemusí zjistit předměty s povrchem pohlcujícím odrazy. Vždy jezděte opatrně. Nebudete-li dávat pozor, může dojít ke srážce.
POZOR   POZOR:  Je možné, že systém nedokáže rozpoznat menší objekty a objekty v pohybu, především v blízkosti země.
POZOR   POZOR:  Při couvání a používání snímacího systému dbejte zvýšené opatrnosti, abyste předešli zranění osob.
POZOR   POZOR:  Systém parkovacího zařízení dokáže zjišťovat překážky, pouze když se vozidlo pohybuje rychlostí vhodnou pro parkování. Chcete-li předejít riziku poranění osob, je třeba při použití systému parkovacího zařízení dávat pozor.

Systém používá vnější přední a zadní snímače parkovacího asistenta k rozpoznání předmětů nacházejících se v blízkosti boků vozidla. Při projíždění kolem těchto předmětů systém znázorňuje polohu předmětů na virtuální mapě na informačním displeji.
Snímače se nachází na předním a zadním nárazníku.
Poznámka:   Snímače zbavujte sněhu, ledu a nahromaděných nečistot.
Poznámka:   Snímače nezakrývejte.
Poznámka:   Nečistěte snímače ostrými předměty.
Poznámka:   V případě poškození vozidla, při kterém se snímače vychýlí z patřičné polohy, může docházet k nesprávnému měření nebo planým poplachům.
Systém nemusí být funkční, pokud:
  • V průběhu několika sekund zapnete, vypnete a opět zapnete zapalování.
  • Vozidlo zůstane na místě déle než 2 minuty.
  • Dojde k aktivaci protiblokovacího brzdového systému.
  • systém regulace prokluzu kol se aktivuje,
Poznámka:   Pokud vypnete systém regulace prokluzu, systém postranních snímačů se rovněž vypne.
Poznámka:   Některé příslušenství (například velká tažná zařízení, držáky jízdních kol nebo držáky surfařských prken) mohou omezit rozpoznávací schopnosti systému nebo způsobit falešné výstrahy.
K opětovné inicializaci systému může být zapotřebí ujet s vozidlem přibližně 3 m.
Missing Image
Snímače pokrývají oblast ve vzdálenosti do 60 cm od boků vozidla.
Když systém rozpozná v oblasti detekce nebo v cestě vozidla nějaký předmět, zazní zvuková výstraha. Čím více se vozidlo přibližuje k překážce, tím se zvyšuje rychlost přerušovaného varovného tónu.
Poznámka:   Systém nerozpozná předměty, které se pohybují po stranách vašeho vozidla (například jiné vozidlo jedoucí nízkou rychlostí), pokud nepřejedou kolem předního nebo zadního snímače.
Indikátor vzdálenosti předmětu
Missing Image
Systém signalizuje vzdálenost předmětu prostřednictvím informačního displeje.
  • S tím, jak se vzdálenost k předmětu snižuje, se pole indikátoru rozsvěcují a pohybují se směrem k symbolu vozidla.
  • V případě, že není rozpoznán žádný předmět, zobrazují se pole indikátoru šedě.
Po zařazení zpětného chodu (R) systém zvukově a vizuálně upozorňuje na předměty, které se nacházejí v dráze vozidla ve vzdálenosti do 60 cm. Po 2 sekundách od zastavení vozidla zvuková výstraha utichne.
Pokud je zařazen jakýkoliv rychlostní stupeň pro jízdu vpřed a vozidlo jede rychlostí přibližně do 8 km/h, systém zvukově a vizuálně upozorňuje na předměty, které se nachází v detekční oblasti. Jakmile zastavíte, po 2 sekundách utichne zvuková výstraha a po 4 sekundách se ukončí vizuální signalizace.
Po zařazení neutrálu (N) systém provádí vizuální signalizaci pouze tehdy, pokud se vozidlo pohybuje rychlostí přibližně do 8 km/h. Jedná se například o situaci, kdy se vozidlo pohybuje ve svahu a systém rozpozná předmět přibližující se k vašemu vozidlu. Po 4 sekundách od zastavení vozidla se vizuální signalizace vzdálenosti ukončí.
Pokud není systém k dispozici, nebudou se pole indikátoru vzdálenosti po stranách zobrazovat.