POZOR   POZOR:  Nepoužívejte sadu s kompresorem pro nouzový dojezd po defektu pneumatiky. Mohlo by to totiž vést ke ztrátě kontroly nad vozem.
POZOR   POZOR:  V závislosti na typu a rozsahu poškození pneumatiky lze některé pneumatiky utěsnit pouze částečně. V některých případech utěsnění není možné vůbec. Při ztrátě tlaku v pneumatice dochází ke změně jízdních vlastností vozidla a může dojít až ke ztrátě kontroly nad vozidlem.
POZOR   POZOR:  Soupravu nepoužívejte, pokud byla pneumatika již dříve poškozena, například podhuštěná při jízdě. To by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění nebo dokonce smrt.

Pokud vozidlo není vybaveno rezervním kolem, má lepicí sadu a kompresor pro opravu pneumatiky. Tato souprava se nachází v zavazadlovém prostoru. Používejte pouze soupravu, která byla dodána s vaším vozidlem.
Poznámka:   Souprava na opravu pneumatiky dokáže opravit jeden průraz pneumatiky (o průměru do 6 mm).
Image Shown Without Description
AMěřič tlaku.
BPřístupový kryt lahve s těsnicí hmotou.
CVýstražný štítek.
DSpínač napájení.
ELáhev s těsnicí hmotou.
FTrubice pro huštění pneumatiky.
G12V napájecí konektor se stejnosměrným napětím.
Poznámka:   Pravidelně kontrolujte datum spotřeby na lahvi s těsnicí hmotou.
Image Shown Without Description  Pokud svítí varovná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách, učiňte následující kroky:
 1. Postupně zpomalte, a jakmile to bude bezpečné, zastavte.
 1. Zatáhněte ruční brzdu a vypněte zapalování.
 1. Najděte v pneumatice proražené místo.
Poznámka:   Neodstraňujte z proražené pneumatiky předměty, např. hřebíky nebo vruty.
Použití soupravy s těsnicí hmotou a kompresorem pro opravu pneumatiky
POZOR   POZOR:  Než pneumatiku dohustíte, prohlédněte její bočnici. Pokud vykazuje jakékoli praskliny, boule nebo podobné poškození, pneumatiku nehustěte. Mohlo by dojít ke zranění.
POZOR   POZOR:  Při huštění pozorujte bočnici pneumatiky. Pokud se na pneumatice objeví jakékoli praskliny, boule nebo jiné podobné poškození, vypněte kompresor a nechejte vzduch uniknout přetlakovým ventilem. Nepokračujte v jízdě na této pneumatice. Mohlo by to totiž vést ke ztrátě kontroly nad vozem.
POZOR   POZOR:  Když je kompresor v provozu, nestůjte přímo vedle pneumatiky. V případě prasknutí pneumatiky by mohlo dojít ke zranění.
POZOR   POZOR:  Je-li souprava v provozu, nenechávejte ji bez dozoru. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Nenechávejte kompresor pracovat déle než 10 minut. To by mohlo mít za následek nesprávnou funkci kompresoru a vážné zranění osob.

Před provizorní opravou proražené pneumatiky učiňte následující kroky:
Image Shown Without Description
 1. Sejměte trubici pro huštění pneumatiky a vytáhněte 12V napájecí konektor se stejnosměrným napětím zpod kompresoru.
Image Shown Without Description
 1. Otočte přístupový kryt lahve s těsnicí hmotou proti směru hodinových ručiček a sejměte jej.
Image Shown Without Description
 1. Sejměte přístupový kryt lahve s těsnicí hmotou. Nepropichujte ani nesnímejte těsnění.
Image Shown Without Description
 1. Lahev s těsnicí hmotou připojte ke kompresoru. Otáčejte lahví s těsnicí hmotou ve směru hodinových ručiček, dokud neucítíte silný odpor.
Poznámka:   Připojením lahve s těsnicí hmotou ke kompresoru se těsnění propíchne. Nepovolujte lahev, jinak hrozí únik těsnicí hmoty.
Image Shown Without Description
 1. Demontujte prachovou čepičku ventilu pneumatiky a připojte trubici pro huštění pneumatiky.
Image Shown Without Description
 1. Zapojte 12V napájecí konektor se stejnosměrným napětím do 12V zásuvky ve vozidle.   Viz   Přídavné zásuvky
 1. Nastartujte motor.
Image Shown Without Description
 1. Zapněte kompresor.
Image Shown Without Description
 1. Pneumatiku nahustěte na tlak mezi 2–3 bar.
Poznámka:   Pokud tlak vzduchu v pneumatice do deseti minut nedosáhne hodnoty 1,8 bar, je pneumatika zřejmě poškozena natolik, že provizorní oprava není možná. Vozidlo nechte okamžitě zkontrolovat. Nepokračujte v jízdě s vozidlem.
 1. Jakmile pneumatika dosáhne doporučeného tlaku mezi 2–3 bar, vypněte kompresor a zapalování.
 1. Odpojte trubici pro huštění pneumatiky a 12V napájecí konektor se stejnosměrným napětím.
Poznámka:   Neodpojujte lahev s těsnicí hmotou od kompresoru.
 1. Namontujte zpět prachovou čepičku ventilu pneumatiky.
 1. Nalepte na volant výstražný štítek a sadu správně uložte.
Image Shown Without Description
 1. Ihned s vozidlem jeďte po 3–10 km. Nepřekračujte 80 km/h.
Image Shown Without Description
 1. Po jízdě mezi 3–10 km s vozidlem zastavte a zkontrolujte tlak v pneumatice.   Viz   Tlaky v pneumatikách - Transit
Poznámka:   Pokud tlak vzduchu v pneumatice poklesl na hodnotu 1,8 bar nebo níže, je pneumatika zřejmě poškozena natolik, že provizorní oprava není možná. Vozidlo nechte okamžitě zkontrolovat. Nepokračujte v jízdě s vozidlem.
Poznámka:   Pokud tlak vzduchu v pneumatice poklesl, ale stále je nad hodnotou 1,8 bar, pomocí soupravy pneumatiku znovu nahustěte.
Po použití soupravy s těsnicí hmotou a kompresoru pro opravu pneumatiky
POZOR   POZOR:  Pokud za jízdy cítíte silné vibrace, slyšíte nezvyklé zvuky nebo si všimnete nestabilních jízdních vlastností, zpomalte a jakmile to bude bezpečné, zastavte. Pneumatiku znovu prohlédněte a zkontrolujte tlak. Pokud je tlak v pneumatice nižší než 1,3 bar nebo pokud jsou vidět jakékoli praskliny, boule nebo podobná poškození, nepokračujte v jízdě s touto pneumatikou. Mohlo by to totiž vést ke ztrátě kontroly nad vozem.

Souprava umožňuje pouze jízdu na krátkou vzdálenost. Předpisy týkající se oprav či výměny pneumatiky po použití soupravy na opravu pneumatiky se mohou v jednotlivých zemích lišit. Doporučujeme obrátit se na pneuservis.
Po použití soupravy:
 • Před opravou či výměnou proražené pneumatiky s vozidlem nepodnikejte jízdy delší než 200 km.
 • Informujte všechny ostatní uživatele vozidla, že pneumatika byla utěsněna pomocí soupravy pro nouzovou opravu pneumatik. Upozorněte je, že je nutné dodržovat zvláštní jízdní podmínky.
 • Dokud nebude utěsněná pneumatika opravena či vyměněna, je u ní nutno pravidelně sledovat tlak vzduchu. Před demontáží pneumatiky z ráfku informujte technika v pneuservisu, že pneumatika obsahuje těsnicí hmotu.
 • Sadu předejte autorizovanému prodejci za účelem výměny lahve s těsnicí hmotou a trubice pro huštění pneumatiky.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK