1. Do záložní zásuvky vložte hlavní klíč.   Viz   Místo uložení záložního pasivního klíče
  1. Zapněte zapalování.
Chcete-li vytvořit klíč MyKey, pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu můžete zvolit následující:

Položka nabídky   Činnost  
Nastavení
Stiskněte tlačítko Menu.  
MyKey
Stiskněte tlačítko OK.  
Vytvořit klíč MyKey
Stiskněte a přidržte tlačítko OK, dokud se na informačním displeji nezobrazí potvrzení.  
Vypněte zapalování.  

Poznámka:   Doporučujeme označit klíč štítkem.
Informační hlášení systému MyKey

Zpráva   Součást  
Umístěte klíč na rezervní místo
Zobrazí se při pokusu o vytvoření klíče MyKey, když se klíč nenachází v záložní zásuvce.   Viz   Místo uložení záložního pasivního klíče.   
Klíč je již MyKey
Zobrazí se, pokud se pokusíte vytvořit klíč MyKey pomocí klíče, který je již určen jako klíč MyKey.  
Klíč omezen při dalším startu. Označit tento klíč
Zobrazí se jako potvrzení, že klíč je po vypnutí zapalování omezen.  

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK