POZOR   POZOR:  Při zavírání dveří se ujistěte, že jsou bezpečnostní pásy řádně zataženy a že nevyčnívají z vozidla.
POZOR   POZOR:  Přídavné potahy sedadel, které nejsou od společnosti Ford, mohou bránit správnému navíjení bezpečnostního pásu. Bezpečnostní pás může zůstávat volný a zvyšovat tím riziko zranění při nehodě.

Image Shown Without Description
  1. Vytahujte pás rovnoměrně.
Poznámka:   Při rychlém vytahování nebo pokud je vozidlo ve svahu, může dojít k zaseknutí.
  1. Vložte přezku do zámku, až uslyšíte jasné cvaknutí.
 Chcete-li bezpečnostní pás uvolnit, stiskněte červené tlačítko na přezce. Podržte přezku a nechte pás volně zcela navinout do úložné polohy.
Použití bezpečnostních pásů v těhotenství
POZOR   POZOR:  Těhotné ženy si musí správně nastavit bezpečnostní pás, aby byla jízda bezpečná pro ně i pro nenarozené dítě. Nikdy nepoužívejte jen bederní pás nebo jen ramenní pás.

Image Shown Without Description
 Těhotné ženy musí při jízdě vždy použít bezpečnostní pás.Pánevní popruh kombinovaného bezpečnostního pásu musí vést pod břichem a musí být co nejvíce dotažen tak, aby však ženě nepůsobil nepohodlí.Ramenní popruh kombinovaného bezpečnostního pásu je nutné vést přes střed ramene a střední část hrudníku.