Zapnutí a vypnutí audio jednotky
Missing Image 
Missing Image
Nastavení hlasitosti
Missing ImageMissing Image
Výběr rádia
Missing Image  Stisknutím tohoto tlačítka vyberte režim rádia.
Opětovným stisknutím tlačítka zobrazte dostupné zdroje rozhlasového signálu.Opakovaným stisknutím tlačítka můžete dostupnými zdroji rozhlasového signálu procházet.
Změna rozhlasové stanice
Ruční ladění
Missing Image
ALadění podle seznamu stanic nebo podle frekvence.
BLadění podle seznamu stanic.
Missing Image
Poznámka:   Naladěnou rozhlasovou stanici můžete změnit pomocí tlačítek vyhledávání.
Poznámka:   Uložené rozhlasové stanice lze naladit pomocí číselných tlačítek s předvolbami.
Výběr média
Missing Image  Stisknutím tohoto tlačítka vyberte režim médií.
Opětovným stisknutím tlačítka zobrazte dostupné zdroje médií.Opakovaným stisknutím tlačítka můžete dostupnými zdroji médií procházet.
Procházení položkami nabídky
Missing ImageMissing Image
Výběr položky nabídky
Missing ImageMissing Image
Návrat na předcházející obrazovku
Missing Image 
Tlačítko prohledávání vpřed a výběru další skladby
Missing Image 
Tlačítko prohledávání vzad a výběru předchozí skladby
Missing Image 
Pozastavení nebo přehrávání média
Missing Image  Stisknutím tohoto tlačítka v režimu médií pozastavíte přehrávání. Opětovným stisknutím tlačítka přehrávání znovu spustíte.
Stisknutím tohoto tlačítka v režimu rádia ztlumíte autorádio. Opětovným stisknutím tlačítka ztlumení zrušíte.
Zapnutí a vypnutí obrazovky
Missing Image 
Nastavení systému
Missing Image 
Nastavení zvuku
Missing Image  Stisknutím tohoto tlačítka přejděte k nastavením zvuku. Zvuk můžete optimalizovat pro různá sedadla.
Dále můžete aktivovat úpravu hlasitosti podle rychlosti vozidla a upravovat citlivost těchto funkcí.
Požívání mobilního telefonu
Missing Image  Hovor můžete navázat s číslem uloženým v seznamu hovorů nebo adresáři, případně s číslem, které zadáte ručně.