Zapnutí a vypnutí audio jednotky
Image Shown Without Description 
Image Shown Without Description
Nastavení hlasitosti
Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
Výběr rádia
Image Shown Without Description  Stisknutím tohoto tlačítka vyberte režim rádia.
Opětovným stisknutím tlačítka zobrazte dostupné zdroje rozhlasového signálu.Opakovaným stisknutím tlačítka můžete dostupnými zdroji rozhlasového signálu procházet.
Změna rozhlasové stanice
Ruční ladění
Image Shown Without Description
ALadění podle seznamu stanic nebo podle frekvence.
BLadění podle seznamu stanic.
Image Shown Without Description
Poznámka:   Naladěnou rozhlasovou stanici můžete změnit pomocí tlačítek vyhledávání.
Poznámka:   Uložené rozhlasové stanice lze naladit pomocí číselných tlačítek s předvolbami.
Výběr média
Image Shown Without Description  Stisknutím tohoto tlačítka vyberte režim médií.
Opětovným stisknutím tlačítka zobrazte dostupné zdroje médií.Opakovaným stisknutím tlačítka můžete dostupnými zdroji médií procházet.
Procházení položkami nabídky
Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
Výběr položky nabídky
Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
Návrat na předcházející obrazovku
Image Shown Without Description 
Tlačítko prohledávání vpřed a výběru další skladby
Image Shown Without Description 
Tlačítko prohledávání vzad a výběru předchozí skladby
Image Shown Without Description 
Pozastavení nebo přehrávání média
Image Shown Without Description  Stisknutím tohoto tlačítka v režimu médií pozastavíte přehrávání. Opětovným stisknutím tlačítka přehrávání znovu spustíte.
Stisknutím tohoto tlačítka v režimu rádia ztlumíte autorádio. Opětovným stisknutím tlačítka ztlumení zrušíte.
Zapnutí a vypnutí obrazovky
Image Shown Without Description 
Nastavení systému
Image Shown Without Description 
Nastavení zvuku
Image Shown Without Description  Stisknutím tohoto tlačítka přejděte k nastavením zvuku. Zvuk můžete optimalizovat pro různá sedadla.
Dále můžete aktivovat úpravu hlasitosti podle rychlosti vozidla a upravovat citlivost těchto funkcí.
Požívání mobilního telefonu
Image Shown Without Description  Hovor můžete navázat s číslem uloženým v seznamu hovorů nebo adresáři, případně s číslem, které zadáte ručně.