Služba hlasových příkazů
S tímto systémem můžete využít funkce vašeho telefonu pro rozpoznávání hlasu a soustředit se tak na řízení.
Image Shown Without Description  Stiskněte tlačítko hlasového ovládání na volantu.
Poznámka:   Systém funguje pouze tehdy, když je přes rozhraní Bluetooth® připojeno zařízení.Viz   Připojení zařízení Bluetooth - Vozidla bez: SYNC 3
Poznámka:   Při hlasovém ovládání používejte jazyk nastavený v zařízení.
Poznámka:   Než budete v systému používat službu hlasového telefonu, doporučujeme vám zkontrolovat si datový tarif. Používání aplikací může znamenat poplatky navíc.