Zapnutí a vypnutí audio jednotky
Image Shown Without Description 
Nastavení hlasitosti
Image Shown Without Description
Změna rozhlasové stanice
Ruční ladění
Image Shown Without Description
Poznámka:   Naladěnou rozhlasovou stanici můžete změnit pomocí tlačítek vyhledávání.
Poznámka:   Uložené rozhlasové stanice lze naladit pomocí tlačítek předvoleb na dotykové obrazovce.
Tlačítko následující skladby
Image Shown Without Description  Stisknutím přejdete na následující skladbu.
Podržením tlačítka se přehrávanou skladbou rychle posunete vpřed.
Tlačítko předchozí skladby
Image Shown Without Description  Stisknutím se vrátíte na začátek skladby.
Opakovaným stisknutím tlačítka přejdete na předchozí skladby.
Podržením tlačítka se přehrávanou skladbou rychle posunete vzad.
Pozastavení nebo přehrávání médií
Image Shown Without Description  Stisknutím spustíte přehrávání skladby. Opětovným stisknutím tlačítka pozastavíte přehrávání skladby.
Zapnutí a vypnutí obrazovky
Image Shown Without Description 
Nastavení zvuku
Image Shown Without Description  Stisknutím tohoto tlačítka přejděte k nastavením zvuku. Zvuk můžete optimalizovat pro různá sedadla.
Dále můžete aktivovat úpravu hlasitosti podle rychlosti vozidla a upravovat citlivost těchto funkcí.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK