POZOR   POZOR:  Vážné nebezpečí! Na sedadlech, před kterými je umístěn aktivní airbag, nepoužívejte dětské sedačky montované proti směru jízdy! Může dojít k úmrtí nebo vážnému poranění dítěte.
POZOR   POZOR:  Pokud používáte dětskou sedačku s podpěrným nástavcem, musí být podpěrný nástavec pevně opřený o podlahu.
POZOR   POZOR:  Pokud používáte dětskou sedačku s bezpečnostním pásem, ujistěte se, že bezpečnostní pás není povolený ani překroucený.
POZOR   POZOR:  Ověřte, zda je dětská sedačka řádně usazena na sedadle. V případě potřeby upravte opěradlo sedadla do vzpřímené polohy. Také může být nutné zvednout nebo demontovat hlavovou opěrku.
POZOR   POZOR:  Po odstranění dětské sedačky je nutné hlavovou opěrku nasadit zpět.


Polohy sedačky   Váhové kategorie  
0   0+   1   2   3  
Až 10 kg (22 liber)   Až 13 kg (29 liber)   9–18 kg (20–40 liber)   15–25 kg (33–55 liber)   22–36 kg (46–79 liber)  
Přední sedadlo spolujezdce s airbagemON   X   X   UF¹   UF¹   UF¹  
Přední sedadlo spolujezdce s airbagemOFF   U¹   U¹   U¹   U¹   U¹  
Přední sedadlo spolujezdce sklopené do roviny s aktivovaným airbagem   X   X   L¹   L¹   L¹  
Přední sedadlo spolujezdce sklopené do roviny s deaktivovaným airbagem   X   L¹   L¹   L¹   L¹  
Dvojité přední sedadlo spolujezdce – pouze prostřední sedadlo   X   X   X   X   X  
Druhá řada zadních sedadel   U   U   U   U   U  
Třetí řada zadních sedadel   U   U   U   U   U  

X Není vhodné pro děti v této váhové kategorii.
U Vhodná pro všechny druhy dětských sedaček v této váhové kategorii.
Vhodné pro všechny druhy dětských sedaček schválených pro použití v této váhové kategorii. Doporučujeme přepravovat děti v úředně schválených dětských sedačkách na zadním sedadle.
UF1 V této váhové kategorii vhodná pro všechny druhy dětských sedaček montovaných ve směru jízdy. Doporučujeme přepravovat děti v úředně schválených dětských sedačkách na zadním sedadle.
L¹ Vhodné pouze pro následující dětské sedačky:
  • Skupina 0+: Britax Baby-Safe Plus (E1-04301146) také s podstavcem Britax Baby-Safe Belted Base (E1-04301146). Maxi-Cosi CabrioFix (E4-04443517) také s podstavcem EasyBase 2 (E4-04443523) nebo EasyFix (E4-04443522).
  • Skupina 1: Recaro Young Expert (E1-04301150). Britax Duo Plus (s pásy) (E1-04301133). Britax Safefix (s pásy) (E1-04301199).
  • Skupina 2 a 3: Britax Kidfix (pouze s pásy) (E1-04301198). Britax Kid (E1-04301148).
  • Doporučujeme přepravovat děti v úředně schválených dětských sedačkách na zadním sedadle.
Dětské sedačky ISOFIX

Polohy sedačky   Váhové kategorie  
0   0+   I  
Proti směru jízdy   Ve směru jízdy   Proti směru jízdy  
Až 13 kg (29 liber)   9–18 kg (20–40 liber)  
Přední sedadlo spolujezdce   Velikostní třída   Bez systému ISOFIX  
Typ velikosti  
Krajní sedadlo v druhé řadě se systémem ISOFIX   Velikostní třída   C, D, E1   A, B, B11   C, D1  
Typ velikosti   IL   IL, IUF   IL  
Prostřední sedadlo v druhé řadě   Velikostní třída   Bez systému ISOFIX  
Typ velikosti  
Třetí řada zadních sedadel   Velikostní třída   Bez systému ISOFIX  
Typ velikosti  

IL Vhodné pro použití s určitými dětskými zádržnými systémy ISOFIX v polouniverzální kategorii. Další informace naleznete v seznamu doporučení k vozidlu od výrobce dětského zádržného systému.
IUF Vhodné pro použití s dětskými zádržnými systémy ISOFIX v polouniverzální kategorii orientovanými dopředu.
1Velká písmena A až G určují velikostní třídu ISOFIX pro univerzální a polouniverzální dětské zádržné systémy. Identifikační písmena naleznete na zádržných systémech ISOFIX.
Nejnovější informace o dětských sedačkách doporučených společností Ford získáte u svého prodejce.
Doporučené dětské sedačky

Váhové kategorie   Výrobce   Modelová řada   Příloha  
0+   Britax Römer.   Baby Safe Plus se základnou ISOFIX.1   Základna ISOFIX nebo pouze bezpečnostní pás.  
0–13 kg
1   Britax Römer.   Duo Plus.1   ISOFIX a horní kotevní body upevňovacích popruhů nebo pouze bezpečnostní pás.  
9–18 kg
2   Britax Römer.   KidFix.1.2   ISOFIX a bezpečnostní pás nebo pouze bezpečnostní pás.  
15–25 kg
3   Britax Römer.   KidFix.1.2   ISOFIX a bezpečnostní pás nebo pouze bezpečnostní pás.  
22–36 kg

1Děti upevněné v dětských autosedačkách ISOFIX doporučujeme přepravovat na zadních krajních sedadlech.
2Doporučujeme vám, abyste místo pouhého zvyšovacího sedáku používali zvýšené sedadlo, které se skládá ze sedáku a opěradla.
Nejnovější informace o dětských sedačkách doporučených společností Ford získáte u svého prodejce.
Dětské sedačky splňující požadavky normy i-Size

  Přední sedadlo spolujezdce   Zadní krajní sedadla   Zadní prostřední sedadlo   Sedadla ve třetí řadě  
Dětské zádržné systémy splňující požadavky normy i-Size.   X   i-U   X   X  

i-U Vhodné pro dětské zádržné systémy splňující požadavky normy i-Size montované ve směru i proti směru jízdy.
X Nevhodné pro dětské zádržné systémy splňující požadavky normy i-Size montované ve směru i proti směru jízdy.