Hospodárný režim
Jak funguje hospodárný režim
Systém je určen ke sledování určitých jízdních parametrů, které vám pomohou s efektivnější jízdou.   Viz   Ekonomická jízda
Poznámka:   Z úrovně efektivity nevyplývá konkrétní údaj o spotřebě paliva.   Viz   Spotřeba paliva
Poznámka:   Systém udává úroveň efektivity pouze pro aktuální cestu. Po každém zapnutí zapalování systém údaje vynuluje.
Okamžitá úroveň efektivity
Čím větší je zobrazený kroužek, tím větší je okamžitá efektivita. Jakmile je dosaženo maximální efektivity, kroužek se rozsvítí. Úroveň efektivity se průběžně upravuje podle toho, jak efektivně právě jedete.
Zobrazení okamžité úrovně efektivity
  1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku MyView.
  1. Zvolte možnost Trenér eko jízdy.
Souhrn cesty
Vypočítaný souhrn cesty se zobrazuje v podobě čtyř barevných sloupců. Společně se zvyšováním vypočítané úrovně efektivity se sloupce posouvají zleva doprava. Sloupce udávají průměrnou efektivitu spotřeby paliva pro zrychlování, zpomalování, rychlost a řazení v průběhu celé aktuální cesty.
Poznámka:   U vozidel vybavených automatickou převodovkou se nezobrazuje sloupec řazení.
Zobrazení souhrnu cesty
  1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku MyView.
  1. Zvolte možnost Trenér eko jízdy.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK