Princip fungování
POZOR   POZOR:  Za ovládání vozidla zodpovídáte za všech okolností. Tento systém je pouze pomůckou a nezbavuje vás zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.
POZOR   POZOR:  Pokud je snímač zablokován, systém nemusí fungovat správně. Na čelním skle se nesmí nacházet žádné překážky.

Systém rozpoznává dopravní značky a informuje řidiče o aktuálních rychlostních omezeních a zákazech předjíždění. Rozpoznané dopravní značky se zobrazují na informačním displeji. Snímač se nachází za vnitřním zpětným zrcátkem.
Poznámka:   V blízkosti umístění snímače neprovádějte opravy čelního skla.
Poznámka:   Navigační systém disponuje údaji o dopravním značení, které byly uloženy na použitém datovém nosiči.
Systém snímá rozpoznatelné dopravní značky, například:
 • omezení rychlosti;
 • zákaz předjíždění;
 • zrušení omezení rychlosti.
 • konec zákazu předjíždění.
Poznámka:   Systém nemusí zaznamenat všechny dopravní značky, případně je může přečíst chybně.
Poznámka:   Ve studeném počasí nebo při velmi špatných povětrnostních podmínkách nemusí systém fungovat. Déšť, sníh, pěna a velmi kontrastní osvětlení mohou ovlivnit správnou funkci snímače.
Poznámka:   Je-li vaše vozidlo vybaveno zavěšením, které nebylo z naší strany schváleno, systém nemusí fungovat správně.
Poznámka:   Při výměně žárovek světlometů používejte výhradně originální součásti od společnosti Ford. Ostatní žárovky mohou snížit výkon systému.
Systém se automaticky zapíná při zapnutí zapalování a nelze jej vypnout.
Zapnutí a vypnutí varování při překročení rychlosti
 1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku Driver Assist..
 1. Zvolte možnost Traffic Sign Recognition.
 1. Zvolte možnost Activate TSR.
 1. Zvolte možnost Activate Speed Warning.
 1. Zapněte nebo vypněte režim Overspeed Chime.
Nastavení varování při překročení rychlosti
Systém si můžete nastavit tak, aby vás upozorňoval na situace, kdy rychlost vozidla překročí (s určitou tolerancí) rychlostní omezení rozpoznané systémem.
 1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku Driver Assist..
 1. Zvolte možnost Traffic Sign Recognition.
 1. Zvolte možnost Activate TSR.
 1. Zvolte možnost Activate Speed Warning.
 1. Zvolte možnost Speed Warning.
 1. Zvolte nastavení a stiskněte tlačítko OK.
Zobrazení systému rozpoznávání dopravních značek
Image Shown Without Description
Systém může současně zobrazit dvě dopravní značky.
Jeho stav si můžete kdykoli prohlédnout na informačním displeji.
Systém zobrazuje rozpoznatelné dopravní značky ve čtyřech fázích:
 1. Všechny nově rozpoznané dopravní značky se na displeji zobrazí výrazněji než ostatní dopravní značky.
 2. Po určité přednastavené době se zobrazí normálně.
 3. Po ujetí určité přednastavené vzdálenosti se zobrazí šedě.
 4. Po ujetí další přednastavené vzdálenosti budou odstraněny.
Pokud systém zaznamená doplňující dopravní značku, zobrazí ji pod příslušnou dopravní značkou. Příkladem může být například omezení rychlosti u značky řízení za mokra.
Poznámka:   Pokud je vozidlo vybaveno navigačním systémem, mohou mít na zobrazení omezení rychlosti vliv data o dopravním značení uložená v tomto systému.
Zprávy systému rozpoznávání dopravních značek

Zpráva   Činnost  
Rozpoznávání dopravních značek Snížený výkon Viz návod
Data o dopravním značení vycházející z navigačního systému nejsou dostupná kvůli slabému nebo žádnému signálu. Krátce vyčkejte, dokud se kvalita signálu nezlepší. Pokud zpráva zůstane zobrazena nebo se bude zobrazovat opakovaně, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK