Princip fungování
POZOR   POZOR:  Za ovládání vozidla zodpovídáte za všech okolností. Tento systém je pouze pomůckou a nezbavuje vás zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem a zranění nebo smrt.
POZOR   POZOR:  Pokud je snímač zablokován, systém nemusí fungovat správně. Na čelním skle se nesmí nacházet žádné překážky.

Systém rozpoznává dopravní značky s rychlostním omezením a informuje řidiče o aktuálních rychlostních omezeních. Rozpoznané dopravní značky s rychlostním omezením se zobrazují na informačním displeji. Snímač se nachází za vnitřním zpětným zrcátkem.
Poznámka:   V blízkosti umístění snímače neprovádějte opravy čelního skla.
Poznámka:   Navigační systém disponuje údaji o dopravních značkách s rychlostním omezením, které byly uloženy na použitém datovém nosiči.
Poznámka:   Systém nemusí zaznamenat všechny dopravní značky s rychlostním omezením, případně je může přečíst chybně.
Poznámka:   Ve studeném počasí nebo při velmi špatných povětrnostních podmínkách nemusí systém fungovat. Déšť, sníh, pěna a velmi kontrastní osvětlení mohou ovlivnit správnou funkci snímače.
Poznámka:   Je-li vaše vozidlo vybaveno zavěšením, které nebylo z naší strany schváleno, systém nemusí fungovat správně.
Poznámka:   Při výměně žárovek světlometů používejte výhradně originální součásti od společnosti Ford. Ostatní žárovky mohou snížit výkon systému.
Systém se automaticky zapíná při zapnutí zapalování a nelze jej vypnout.
Používání funkce rozpoznávání dopravních značek s rychlostním omezením
Zapnutí a vypnutí varování při překročení rychlosti
 1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku Driver Assist..
 1. Zvolte možnost Traffic Sign Recognition.
 1. Zvolte možnost Activate TSR.
 1. Zvolte možnost Activate Speed Warning.
 1. Zapněte nebo vypněte režim Overspeed Chime.
Nastavení výstrahy upozorňující na překročení rychlosti
Systém si můžete nastavit tak, aby vás upozorňoval na situace, kdy rychlost vozidla překročí (s určitou tolerancí) rychlostní omezení rozpoznané systémem.
 1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku Driver Assist..
 1. Zvolte možnost Traffic Sign Recognition.
 1. Zvolte možnost Activate TSR.
 1. Zvolte možnost Activate Speed Warning.
 1. Zvolte možnost Speed Warning.
 1. Zvolte nastavení a stiskněte tlačítko OK.
Poznámka:   Při nastartování vozidla si systém pamatuje poslední nastavení.
Zobrazení systému rozpoznávání dopravních značek s rychlostním omezením
Image Shown Without Description
Když systém rozpozná dopravní značku s rychlostním omezením, zobrazí dané rychlostní omezení na informačním displeji.
Poznámka:   Pokud je vozidlo vybaveno navigačním systémem, mohou se na zobrazení rychlostních omezení podílet také data o dopravním značení uložená v tomto systému.
Zprávy systému rozpoznávání dopravních značek omezení rychlosti

Zpráva   Činnost  
Rozpoznávání dopravních značek Snížený výkon Viz návod
Data o dopravním značení vycházející z navigačního systému nejsou dostupná kvůli slabému nebo žádnému signálu. Krátce vyčkejte, dokud se kvalita signálu nezlepší. Pokud zpráva zůstane zobrazena nebo se bude zobrazovat opakovaně, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK