Zapnutí a vypnutí klimatizace
Image Shown Without Description 
Zapnutí a vypnutí recirkulace vzduchu
Image Shown Without Description 
Poznámka:   Vzduch, který je momentálně v prostoru pro cestující, bude cirkulovat.
Poznámka:   Kvůli předcházení zamlžení oken se recirkulace vzduchu může vypnout (případně může být blokováno její zapnutí), a to ve všech režimech proudění vzduchu kromě režimu maximálního chlazení. Zároveň se může při vysokých teplotách venkovního vzduchu automaticky zapnout či vypnout při nasměrování vzduchu do větracích otvorů v přístrojové desce a v prostoru pro nohy, aby se zvýšila účinnost chlazení.
Zapnutí a vypnutí klimatizace
Image Shown Without Description 
Poznámka:   Za určitých podmínek může kompresor klimatizace zůstat v činnosti i po vypnutí klimatizace.
Zapnutí a vypnutí maximálního odmrazování
Image Shown Without Description 
Poznámka:   Po zapnutí maximálního odmrazování se zapne vyhřívání čelního a zadního skla a klimatizace. Rychlost motorku ventilátoru se nastaví na nejvyšší hodnotu.
Poznámka:   Po vypnutí maximálního odmrazování zůstane zapnuto vyhřívání čelního a zadního skla.
Zapnutí a vypnutí maximálního chlazení
Image Shown Without Description 
Poznámka:   Po vypnutí maximálního ochlazování zůstane klimatizace zapnuta.
Zapnutí a vypnutí automatického režimu
Image Shown Without Description  Automatický režim zapněte stisknutím tlačítka. Opakovaným stisknutím tlačítka lze automatický režim nastavit.
Poznámka:   Po zapnutí automatického režimu se kontrolky na ovladači motorku ventilátoru nerozsvítí, takže rychlost motorku ventilátoru neudávají.
Automatický režim vypnete úpravou rychlosti motorku ventilátoru nebo úpravou rozvodu vzduchu.
Stav kontrolek automatického režimu

Stav kontrolek automatického režimu   Součást  
Svítí jedna kontrolka.  
  • Motor ventilátor běží na nízké otáčky.Motor ventilátoru běží s minimální hlučností.Interiér se v důsledku toho ochladí pomaleji.
Svítí dvě kontrolky.  
  • Motor ventilátoru běží na střední otáčky.
Svítí tři kontrolky.  
  • Motor ventilátoru běží na vysoké otáčky.Interiér se ochladí za kratší dobu.Motor ventilátoru běží s vyšší hlučností.

Nastavení rychlosti motorku ventilátoru
Image Shown Without Description 
Poznámka:   Rychlost motorku ventilátoru je udávána rozsvícením kontrolek na ovládání.
Zapnutí/vypnutí dvouzónového režimu
Image Shown Without Description 
Poznámka:   Po zapnutí dvouzónového režimu lze teplotu pro stranu spolujezdce ovládat nezávisle na teplotě pro stranu řidiče.
Poznámka:   Dvouzónový režim můžete zapnout také úpravou teploty pro stranu spolujezdce.
Nasměrování vzduchu do výdechů u čelního skla
Image Shown Without Description 
Nasměrování vzduchu do výdechů v přístrojové desce
Image Shown Without Description 
Nasměrování vzduchu do výdechů v prostoru pro nohy
Image Shown Without Description 
Nastavení teploty
Image Shown Without Description
Nižší teplotu nastavíte otočením ovladače teploty proti směru hodinových ručiček.
Vyšší teplotu nastavíte otočením ovladače teploty po směru hodinových ručiček.
Poznámka:   Teplotu můžete nastavit v rozmezí 15,5–29,5 °C.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK