POZOR   POZOR:  Za ovládání vozidla zodpovídáte za všech okolností. Tento systém je pouze pomůckou a nezbavuje vás zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.
POZOR   POZOR:  Pokud je snímač zablokován, nemusí systém fungovat.
POZOR   POZOR:  Snímač může za značení jízdních pruhů nesprávně považovat jiné konstrukce nebo předměty. To může mít za následek falešné nebo chybné varování.
POZOR   POZOR:  Ve studeném počasí nebo při velmi špatných povětrnostních podmínkách nemusí systém fungovat. Funkce snímače může být omezena za deště, sněžení a při postříkání kapalinami.
POZOR   POZOR:  Funkce snímače může být omezena při velkém kontrastu venkovního osvětlení.
POZOR   POZOR:  Pokud snímač nedokáže sledovat značení jízdních pruhů, nebude systém pracovat.
POZOR   POZOR:  Pokud dojde k poškození v bezprostředním okolí snímače, je nutné nechat vozidlo co nejdříve prohlédnout.
POZOR   POZOR:  Je-li vaše vozidlo vybaveno neschváleným zavěšením, systém nemusí fungovat správně.

Systém upozorňuje na neúmyslné opuštění jízdního pruhu krátkodobým natočením nebo vibracemi volantu. Systém rozpoznává a sleduje značení jízdních pruhů pomocí kamery umístěné za vnitřním zpětným zrcátkem.Systém je aktivní pouze při rychlosti vyšší než přibližně 65 km/h.Stav systému si můžete prohlédnout na informačním displeji.
Poznámka:   Systém funguje, pokud lze pomocí kamery rozpoznat alespoň jedno značení jízdního pruhu nebo okraj vozovky.
V následujících podmínkách nemusí systém fungovat správně:
 • Systém nerozpoznal ani jednu čáru jízdního pruhu nebo okraj vozovky.
 • Máte zapnuta směrová světla.
 • Otáčíte volantem, prudce zrychlujete nebo intenzivně brzdíte.
 • Rychlost vozidla je nižší než 65 km/h.
 • Aktivoval se protiblokovací brzdový systém, stabilizační systém nebo systém regulace prokluzu.
 • Úzký jízdní pruh.
Systém nemusí zasáhnout do změny jízdního pruhu v těchto situacích:
 • silný vítr,
 • nerovný povrch vozovky,
 • vysoké či nerovnoměrné zatížení,
 • Nesprávný tlak v pneumatikách
Zapnutí a vypnutí systému udržování v jízdním pruhu
Image Shown Without Description
Stiskněte tlačítko na páčce směrových světel.
Nastavení systému udržování v jízdním pruhu
Systém disponuje různými nastaveními, které si můžete prohlédnout a upravit na informačním displeji.
Poznámka:   Při nastartování vozidla si systém pamatuje poslední nastavení. Pokud systém rozpozná klíč MyKey, nastaví režim výstrahy.
Režim výstrahy
Neúmyslné opuštění jízdního pruhu je signalizováno vibracemi volantu.
Úprava intenzity vibrací volantu
 1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku Driver Assist..
 1. Zvolte možnost Lane Keeping System.
 1. Zvolte možnost Intensity.
 1. Zvolte nastavení a stiskněte tlačítko OK.
Poznámka:   Na režim Asistence nemá toto nastavení vliv.
Poznámka:   Při nastartování vozidla si systém pamatuje poslední nastavení.
Úprava citlivosti systému udržování v jízdním pruhu
 1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku Driver Assist..
 1. Zvolte možnost Lane Keeping System.
 1. Zvolte možnost Sensitivity.
 1. Zvolte nastavení a stiskněte tlačítko OK.
Režim asistence
Při zjištění neúmyslného opuštění jízdního pruhu systém natočí volant směrem ke středu jízdního pruhu.
Poznámka:   Když je aktivní režim asistence a systém zjistí, že během krátké doby nedošlo k žádné aktivitě při řízení (například lehkému držení volantu), upozorní řidiče, aby uchopil volant.
Poznámka:   Režim asistentce se znovu aktivuje poté, co vozidlo vrátíte doprostřed jízdního pruhu.
Režim výstrahy a asistence
Při zjištění neúmyslného opuštění jízdního pruhu systém natočí volant směrem ke středu jízdního pruhu. Pokud vozidlo pokračuje v opouštění jízdního pruhu, volant začne vibrovat.
Image Shown Without Description
ARežim výstrahy.
BRežim asistence.
Poznámka:   Na obrázku jsou obecně znázorněny zóny pokrytí. Nejsou na něm uvedeny přesné parametry zón.
Přepnutí režimu systému udržování v jízdním pruhu
 1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku Driver Assist..
 1. Zvolte možnost Lane Keeping System.
 1. Zvolte možnost Mode.
 1. Zvolte nastavení a stiskněte tlačítko OK.
Zobrazení systému udržování v jízdním pruhu
Image Shown Without Description
Když je systém vypnutý, indikátor systému ani značení jízdních pruhů se nezobrazují.
Ukazatele systému udržování v jízdním pruhu
Image Shown Without Description  Kontrolky se na informačním displeji rozsvítí, pokud systém zapnete a zvolíte režim asistence nebo režim výstrahy a asistence.Image Shown Without Description  Kontrolky se na informačním displeji rozsvítí, pokud systém zapnete a zvolíte režim výstrahy.
Černobílý informační displej

Směrovka   Stav systému  
Šedá.   Není k dispozici.  
Bílá.   K dispozici.  
Bílá a invertní.   Dočasný zásah do řízení.  
Bílá a blikající.   Dočasný zásah do řízení a vibrace volantu.  

Barevný informační displej

Směrovka   Stav systému  
Šedá.   Není k dispozici.  
Zelená.   K dispozici.  
Oranžová.   Dočasný zásah do řízení.  
Červená.   Dočasný zásah do řízení a vibrace volantu.  

Kontrolka systému udržování v jízdním pruhu
Image Shown Without Description  Může se rozsvítit, pokud systém vypnete. Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, je to známka závady. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Zprávy systému udržování v jízdním pruhu

Zpráva   Činnost  
Porucha systému udržování pruhu Je nutný servis
Systém zjistil závadu, která vyžaduje opravu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK