Missing Image
Spínač je na konci přístrojové desky na straně spolujezdce. Kontrolka deaktivace airbagu spolujezdce se nachází v blízkosti ovladače klimatizace.
Deaktivace airbagu spolujezdce
POZOR   POZOR:  Pokud na předním sedadle použijete dětskou sedačku montovanou proti směru jízdy, je nutné deaktivovat airbag spolujezdce.

  1. Zasuňte klíč do spínače.
Missing Image
  1. Otočte klíček do polohy OFF (vypnuto).
  1. Po zapnutí zapalování zkontrolujte, zda se rozsvítí kontrolka deaktivace airbagu spolujezdce (OFF). Pokud se kontrolka po zapnutí zapalování nerozsvítí, jedná se o poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Aktivace airbagu spolujezdce
POZOR   POZOR:  Po odstranění dětské sedačky je nutné airbag spolujezdce znovu aktivovat.

  1. Zasuňte klíč do spínače.
Missing Image
  1. Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy ON (zapnuto).
  1. Po zapnutí zapalování zkontrolujte, zda se rozsvítí kontrolka deaktivace airbagu spolujezdce ON. Pokud se kontrolka po zapnutí zapalování nerozsvítí, jedná se o poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.