Varovná kontrolka nezapnutého bezpečnostního pásu
Varovná kontrolka se rozsvítí, pokud je zapnuto zapalování, přední sedadlo je obsazeno a bezpečnostní pás není zapnut.
Image Shown Without Description  Varovná kontrolka svítí do doby, než se připoutáte.
Zvukové upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás
Zvukové upozornění zazní v případě, že svítí varovná kontrolka a rychlost vozidla překročí poměrně nízkou hodnotu.
Zvukové upozornění zní po dobu pěti minut nebo do doby, než se připoutáte.
Vypnutí zvukového upozornění
Doporučujeme, abyste se obrátili na autorizovaného prodejce.
Stav bezpečnostního pásu
Image Shown Without Description
ABezpečnostní pás zapnut.
BBezpečnostní pás není zapnut.
CZadní bezpečnostní pás byl před okamžikem rozepnut.
Stav bezpečnostního pásu můžete zobrazit tak, že pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolíte následující:

Položka nabídky   Činnost  
Nastavení
Stiskněte tlačítko Menu.  
Informace
Stiskněte tlačítko OK.  
Bezpečnostní pásy
Stiskněte tlačítko OK.  

Informační zpráva o stavu bezpečnostního pásu

Zpráva   Součást  
Porucha monitoru zadního pásu Je nutný servis
Systém zjistil závadu, která vyžaduje opravu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK