Systém vám dovolí pracovat se zábavními, informačními a komunikačními systémy vašeho vozidla pomocí hlasových příkazů. Díky tomu se budete moct plně soustředit na okolní provoz a nespouštět ruce z volantu.
Image Shown Without Description  Stiskněte tlačítko hlasového ovládání na volantu a počkejte na hlasový pokyn.
Poznámka:   Dalším stisknutím tlačítka hlasového ovládání zastavíte přehrávání hlasového pokynu a můžete začít mluvit.
Poznámka:   Hlasitost navigačních pokynů můžete změnit otočením ovladače hlasitosti v okamžiku přehrávání hlasového pokynu.
Poznámka:   Stiskem a přidržením tlačítka hlasového ovládání na volantu můžete na svém zařízení s iOS používat Siri.
Pro pomoc na jakékoli obrazovce jsou určeny následující hlasové příkazy:
  • Seznam příkazů
  • Nápověda
V následujících tabulkách jsou uvedeny některé častěji používané hlasové příkazy. Úplný seznam hlasových příkazů naleznete na místních webových stránkách společnosti Ford.
Obecné pokyny

Hlasový příkaz   Součást  
___ - seznam příkazů
Získat seznam hlasových příkazů ke konkrétní funkci.1  
Ukončit
Zrušit aktivní relaci hlasového ovládání.  
___ - nápověda
Získat seznam hlasových příkazů ke konkrétní funkci.1  
Zpět
Návrat na předcházející obrazovku.  
Hlavní nabídka
Přejít do hlavní nabídky.  
Další
Přejít na další stránku.  
Předchozí stránka
Přejít na předchozí stránku.  

1Přidejte k příkazu název funkce.
Zábava
Zdroj zvukového signálu

Hlasový příkaz   Součást  
Rádio
Použít autorádio.  
Přehrávač CD
Použít CD přehrávač.  
Bluetooth Audio
Použít zařízení Bluetooth®.  
USB
Použít USB nebo přehrávač médií.  

Rádio

Hlasový příkaz   Součást  
AM
Poslouchat rádio AM.  
AM ___
Naladit konkrétní frekvenci AM.2  
DAB
Poslouchat rádio DAB.  
FM
Poslouchat rádio FM.  
FM ___
Naladit konkrétní frekvenci FM.2  

2Přidejte k příkazu rádiovou frekvenci na dvě desetinná místa.
USB a přehrávač médií

Hlasový příkaz   Součást  
Play Album ___
Přehrávat hudbu podle kategorie.3  
Play Artist ___
Přehrát audioknihu ___
Přehrát žánr ___
Přehrát seznam skladeb ___
Přehrát podcast ___
Play Song ___
Procházet všechna alba
Procházet hudbu na zařízení USB.  
Procházet všechny interprety
Procházet všechny audioknihy
Procházet všechny žánry
Procházet všechny seznamy skladeb
Procházet všechny podcasty
Procházet vše
Procházet album ___
Procházet hudbu na zařízení USB podle kategorie.3  
Procházet interpreta ___
Procházet audioknihu ___
Procházet žánr ___
Procházet seznam skladeb ___
Procházet podcast ___

3Přidejte k příkazu název alba, jméno interpreta, název audioknihy, název žánru, název seznamu skladeb, název podcastu nebo název skladby. Vyslovte jméno přesně tak, jak je v systému uloženo.
Telefon

Hlasový příkaz   Součást  
Spárovat telefon
Spárovat mobilní telefon nebo zařízení podporující Bluetooth®.  
Vytočit znovu
Opětovně vytočit naposledy volané číslo.  
Vytočit ___
Vytočit číslo.4  
Volat ___
Volat konkrétnímu kontaktu z telefonního seznamu.5  
Volat ___ ___
Volat konkrétnímu kontaktu z telefonního seznamu na konkrétní místo.6  
Přečíst zprávu
Poslechnout si textovou zprávu.  
Přečíst zprávu ___
Poslouchat konkrétní textovou zprávu ze seznamu textových zpráv.  
Odpovědět na zprávu
Odpovědět na poslední textovou zprávu.  

4Přidejte k příkazu číslo, které chcete vytočit.
5Přidejte k příkazu jméno kontaktu z telefonního seznamu. Vyslovte jméno a příjmení kontaktu přesně tak, jak je v zařízení uloženo.
6Přidejte k příkazu jméno kontaktu a umístění z telefonního seznamu. Vyslovte jméno a příjmení kontaktu přesně tak, jak je v zařízení uloženo.
Navigace (je-li ve výbavě)
Nastavení cíle

Hlasový příkaz   Součást  
Najít adresu
Zadat adresu cíle. Po zaznění výzvy sdělte číslo domu, ulici a město.  
Najít bod zájmu
Vyhledávat bod zájmu podle názvu nebo kategorie.  
Najít nejbližší ___
Vyhledávat blízký bod zájmu podle kategorie.7  
Najít kategorii bodů zájmu
Vyhledávat kategorii bodu zájmu.7  
Cíl – domov
Jako cíl nastavit uloženou adresu bydliště.  
Cíl – práce
Jako cíl nastavit uložené pracoviště.  
Poslední cíle
Zobrazit a vybrat ze seznamu předchozích cílů.  
Oblíbené cíle
Zobrazit a vybrat ze seznamu oblíbených cílů.  

7Přidejte k příkazu kategorii bodu zájmu nebo název větší značky či řetězce.
Navigace

Hlasový příkaz   Součást  
Zrušit trasu
Zrušit aktuální trasu.  
Objížďka
Zvolit náhradní trasu.  
Opakovat pokyn
Zopakovat poslední navigační pokyn.  
Zobrazit trasu
Zobrazit přehled trasy.  
Zobrazit mapu
Zobrazit mapu na dotykové obrazovce.  
Zobrazit sever nahoře
Zobrazit dvourozměrnou mapu s orientací na sever na horní straně dotykové obrazovky.  
Orientace nahoru
Zobrazit dvourozměrnou mapu s orientací ve směru jízdy na horní straně dotykové obrazovky.  
Zobrazit 3D
Zobrazit trojrozměrnou mapu s orientací ve směru jízdy dopředu.  

Aplikace
Obecné pokyny

Hlasový příkaz   Součást  
Mobilní aplikace
Spustit aplikaci. Systém vás vyzve k vyslovení názvu aplikace.  
Seznam aplikací
Získat seznam aplikací, které běží na vašem zařízení.  
Najít aplikace
Vyhledat a připojit se k aplikacím, které běží na vašem zařízení.  

Aktivní aplikace

Hlasový příkaz   Součást  
___ – nápověda
Získat seznam hlasových příkazů ke konkrétní aplikaci.8  
Ukončit ___
Zavřít aplikaci.8  

8Přidejte k příkazu název aplikace.
Nastavení hlasového ovládání

Hlasový příkaz   Součást  
Nastavení hlasových příkazů
Přejít do nabídky hlasového ovládání.  
Režim standardních dotazů
Zapnout dlouhé hlasové příkazy.  
Režim pokročilých dotazů
Zapnout krátké hlasové příkazy.  
Zapnout potvrzení hovoru
Zapnout potvrzení hovoru. Před voláním vás systém vyzve k potvrzení.  
Vypnout potvrzení hovoru
Vypnout potvrzení hovoru. Před voláním vás systém nevyzve k potvrzení.  
Zapnout seznamy hlasových příkazů
Zapnout zobrazení hlasových příkazů.  
Vypnout seznamy hlasových příkazů
Vypnout zobrazení hlasových příkazů.  

Automatické omezení otáček motoru ventilátoru
V případě potřeby systém sníží otáčky motoru ventilátoru, pokud ve vozidle použijete hlasové příkazy ke snížení hluku na pozadí. Jakmile budete hotovi, otáčky vrátí na normální hodnotu.
Vypnutí automatického omezení otáček motoru ventilátoru
Zároveň stiskněte tlačítko A/C a tlačítko recirkulace.