Image Shown Without Description  Volba zábavních funkcí na funkční liště
Image Shown Without Description
AZdroj zvuku. Volba pro výběr jiného zdroje zvuku
BPředvolby Více předvoleb zobrazíte posunutím doleva.
Použití autorádia
Nastavení rádiové stanice pomocí dotykové obrazovky
Přímé naladění rádiové stanice
Zvolte možnost Sources.
Zvolte možnost AM nebo FM.
Zvolte možnost Frequency.
Zadejte frekvenci rádiové stanice a zvolte Enter.
Poznámka:   Musíte zadat frekvenci na dvě desetinná místa.
Výběr rádiové stanice ze seznamu
Zvolte možnost Sources.
Zvolte možnost FM nebo DAB.
Zvolte možnost Station.
Zvolte rádiovou stanici ze seznamu.
Zapnutí dopravních informací
Zvolte možnost Traffic (TA).
Poznámka:   Pokud zapnete dopravní informace, jejich hlášení na rádiových stanicích přeruší aktuální zdroj zvuku a pomůže vám při plánování trasy.
Uložení rádiové stanice
Můžete použít různé sady předvoleb, které umožní různým řidičům uložit si oblíbené rádiové stanice.
Nastavte rádiovou stanici.
Zvolte možnost Presets.
Poznámka:   Tento krok použijte pouze tehdy, když chcete vybrat jinou sadu předvoleb.
Stiskněte a přidržte jedno z tlačítek předvolby.
Poznámka:   Zvuk se dočasně ztlumí jako potvrzení, že byla rozhlasová stanice uložena do paměti.
Přenos hudby ze zařízení s rozhraním Bluetooth
Kompatibilitu svého zařízení si ověřte na regionálních webových stránkách společnosti Ford.
Spárujte své zařízení.   Viz   Telefon
Zvolte možnost Sources.
Image Shown Without Description  Zvolte rozhraní Bluetooth.
Vyhledávání skladeb na zařízení Bluetooth
Zvolte možnost Browse.
Zvolte skladbu.
Poznámka:   Zvolte obrázek alba pro zobrazení informací o aktuální skladbě.
Opakování skladeb na zařízení Bluetooth
Image Shown Without Description  Volba ikony opakování pro opakování skladeb
Poznámka:   Ve zvukovém formátu zařízení Bluetooth můžete zopakovat jednu skladbu nebo všechny skladby. Při přehrávání ze zařízení Bluetooth můžete nastavit opakování jedné skladby, všech skladeb nebo všech skladeb v jedné složce.
Poznámka:   Vedle ikony opakování se objeví malá číslice jedna, která znamená, že je skladba nastavena na opakování. Vedle ní se objeví malá ikona složky, která znamená, že je složka nastavena na opakování.
Přehrávání skladeb na zařízení Bluetooth v náhodném pořadí
Image Shown Without Description  Volba přehrávání skladeb v náhodném pořadí
Přehrávání hudby z USB nebo z přehrávače médií
Připojte zařízení k portu USB.
Zvolte možnost Sources.
Image Shown Without Description  Volba USB
Poznámka:   Systém vaši hudbu před přehráváním zaindexuje.
Vyhledávání skladeb na USB nebo na přehrávači médií
Zvolte možnost Browse.
Zvolte skladbu.
Poznámka:   Zvolte obrázek alba pro zobrazení informací o aktuální skladbě.
Poznámka:   Můžete také prohledávat dle názvu alba, jména interpreta, názvu audioknihy, žánru, seznamu skladeb, podcastu nebo názvu skladby.
Opakování skladeb na USB nebo na přehrávači médií
Image Shown Without Description  Volba ikony opakování pro opakování skladeb
Poznámka:   Ve zvukovém formátu USB nebo přehrávače médií můžete zopakovat jednu skladbu nebo všechny skladby. Při přehrávání z jednotky USB nebo z přehrávače médií můžete nastavit opakování jedné skladby, všech skladeb nebo všech skladeb v jedné složce.
Poznámka:   Vedle ikony opakování se objeví malá číslice jedna, která znamená, že je skladba nastavena na opakování. Vedle ní se objeví malá ikona složky, která znamená, že je složka nastavena na opakování.
Podporovaná zařízení
Systém podporuje většinu zařízení USB a přehrávačů médií, včetně zařízení se systémem iOS a Android.
Podporované formáty souborů
Systém podporuje následující formáty souborů:
  • formáty zvukových souborů MP3, MP4, WMA, WAV, AAC, AIFF, APE, DSD a FLAC,
  • přípony MP3, WMA, WAV, M4A, M4B, AAC a FLAC,
  • formáty zvukových souborů FAT, exFAT a NTFS.
Metadata zvukových souborů
Systém dokáže seřadit soubory na zařízení USB nebo na přehrávači médií podle značek metadat. Značky metadat obsahují informace o souboru. Pokud metadata pro soubory na zařízení USB nebo v přehrávači médií neobsahují žádné informace, systém je zařadí mezi neznámé. Systém je schopen na zařízení USB nebo v přehrávači médií indexovat až 50 000 skladeb, a to až do počtu 10 zařízení.