Obecné pokyny

Údaj   Součást  
Language
Nastavte jazyk.  
Měrná jednotka
Nastavte jednotky vzdálenosti.  
Jednotka teploty
Nastavte jednotky teploty.  
Tón dotykové obrazovky
Zapněte a vypněte zvuky dotykové obrazovky.  
Automatické aktualizace systému
Zapněte a vypněte automatické aktualizace.  
O systému SYNC
Zobrazte informace o systému a softwaru.  
Licence softwaru
Zobrazte informace o licenci softwaru.  
Master reset
Resetujte všechna nastavení na tovární hodnoty.1  

1Veškerá nastavení se resetují a vaše osobní data se vymažou.
Displej

Údaj   Součást  
Brightness
Upravte jas displeje.2  
Režim
Nastavte světlé pozadí, tmavé pozadí nebo nechejte systém nastavit pozadí podle úrovně zatemnění prostředí.  
Vypnutí displeje
Vypněte displej.3  
Automatické stmívání
Nechejte systém nastavit jas displeje podle úrovně zatemnění prostředí.  

2Tímto se nezmění jas, který jste nastavili přes informační displej.
3Dotykem obrazovky potom displej znovu zapnete.
Zvuk

Údaj   Součást  
Obnovit vše
Resetujte všechna zvuková nastavení na tovární hodnoty.  
Výšky
Upravte zvuk vysokých frekvencí.  
Stř. Rozsah
Upravte zvuk středních frekvencí.  
Hloubky
Upravte zvuk hlubokých frekvencí.  
Balance/Fade
Upravte zvukové poměry mezi bočními stranami či mezi přední a zadní částí.  
Adaptivní hlasitost
Upravte míru zvýšení hlasitosti s rostoucí rychlostí vozidla.  
DSP occupancy
Zvuk si optimalizujte pro jednotlivá sedadla.  
Režim zvuku
Zapněte a vypněte stereo a surround zvuk.  

Přehrávač médií

Údaj   Součást  
Rychlost podcastu
Upravte rychlost přehrávání podcastů u některých zařízení s iOS.  
Audiobook playback speed
Upravte rychlost přehrávání audioknih u některých zařízení s iOS.  
Cover Art priority
Zobrazuje se obrázek alba dle souborů v zařízení. Pokud obrázek alba není v zařízení k dispozici, systém zobrazí příslušný obrázek z Gracenote.  
Správa databáze Gracenote®
Slouží k zapínání a vypínání načítání metadat z databáze Gracenote.  
Gracenote® database info
Zobrazte informace o Gracenote.  
Device information
Zobrazte informace o licenci softwaru přehrávače médií.  
Obnovit index médií
Vymažte metadata k souborům, která systém v zařízení udržuje, aby umožnil reindexaci.  

Hodiny

Údaj   Položka podnabídky  
Clock format
Nastavte způsob zobrazení času.  
Auto time zone update
Nastavte hodiny tak, aby se přizpůsobovaly změnám časových pásem.  
Reset clock to GPS time
Nastavte hodiny tak, aby se přizpůsobovaly změnám dle satelitů GPS.  

Systém automaticky ukládá veškeré aktualizace pro tato nastavení.
Bluetooth

Údaj   Součást  
Bluetooth
Slouží k zapnutí a vypnutí rozhraní Bluetooth.  

Telefon

Údaj   Součást  
Zobrazit zařízení
Spravujte svá zařízení.  
Add device
Přidejte zařízení.  
Připojit
Připojte zařízení.  
Odpojit
Odpojte zařízení.  
Device information
Zobrazte si údaje o zařízení.  
Nastavit jako oblíbený telefon
Zvolte si přednostní zařízení.  
Delete
Vymažte zařízení.  
Správa kontaktů
Spravujte telefonní seznam a kontakty.  
Automatické stažení kontaktů
Zapněte automatické stahování telefonního seznamu.  
Seřadit podle:
Nastavte si kontakty tak, aby se zobrazovaly abecedně dle křestního jména nebo příjmení.  
Opětovně stáhnout telefonní seznam
Stáhněte si ručně telefonní seznam.  
Odstranit telefonní seznam
Vymažte telefonní seznam ze systému.  
Phone Ringtone selection
Spravujte zvuky zařízení.  
Žádné vyzvánění
Ztlumte si vyzvánění mobilního telefonu.  
Použít vyzvánění telefonu
Zobrazte si a vyberte vyzvánění příchozích hovorů. Můžete si zvolit vyzvánění z telefonu nebo některé vyzvánění ze systému.  
Textové zprávy
Zapněte a vypněte psaní textových zpráv.  
Žádný zvuk (ticho)
Zapněte a vypněte zvuková upozornění na textové zprávy.  
Čtení
Zapněte a vypněte hlasová upozornění na textové zprávy.  
Upozornění na roaming
Zapněte a vypněte upozornění na roaming.  
Oznámení o vybité baterii
Zapněte a vypněte upozornění na vybitou baterii.  

Nouzová asistence

Údaj   Součást  
Nouzová asistence
Zapněte a vypněte nouzového asistenta.  
Nastavit tísňové kontakty
Nastavte si kontakty na tísňové linky z telefonního seznamu.  

Rádio

Údaj   Součást  
Text rádia
Zobrazte si údaje o aktuálním rádiovém vysílání.  
Automatické předvolby (AST)
Obnovte šest rádiových stanic FM s nejsilnějším signálem v aktuálním umístění do paměti předvoleb, v níž jsou rádiové stanice uloženy.  

Navigační systém (je-li ve výbavě)
Mapa

Údaj   Součást  
Předvolby mapy
Upravte si preference mapy.  
3D model města
Zobrazte si na mapě budovy trojrozměrně.  
Zobrazení dosavadní cesty
Zobrazte si na mapě bílé tečky, které znázorní vaši předchozí trasu.  
Ikony bodu zájmu
Zobrazte si na mapě ikony bodů zájmu.  
Vybrat body zájmu
Zvolte, jaké kategorie bodů zájmu se budou na mapě zobrazovat.  

Navigace

Údaj   Součást  
Předvolby trasy
Upravte si preference trasy.  
Preferovaná trasa
Zvolte si nejkratší, nejrychlejší nebo nejúspornější trasu.  
Vždy použít trasu ___
Slouží k vynechání volby trasy při programování cíle. Systém vypočítá pouze jednu trasu na základě vašeho upřednostňovaného nastavení trasy.  
Automaticky najít parkovací místo
Systém hledá a zobrazuje možné lokality pro parkování, už když se přibližujete k cíli.  
Časový rozdíl Eko
Zvolte si výši nákladů pro vypočítanou úspornou trasu. Čím vyšší je nastavení, tím delší čas systém ke trase přiděluje.  
Dynamická navigace
Zapněte či vypněte vyhodnocování dopravních informací v systému při plánování trasy.4  
Předvolby navigace
Upravte navigační preference.  
Hlasové výzvy navigace
Zvolte hlas a tóny, pouze hlas nebo pouze tóny.  
Nebezpečné místo
Zvolte si vizuální upozornění a tóny nebo pouze vizuální upozornění.5  

4Závisí na kanálu dopravních informací nebo na živých dopravních informacích.
5Není k dispozici ve všech zemích.
Aplikace

Údaj   Součást  
Nastavení Mobilní aplikace
Aktivujte či deaktivujte používání mobilních aplikací v systému.   Deaktivace mobilních aplikací v nabídce nastavení vypne též automatické aktualizace a používání mobilních aplikací v systému.  
Aktualizovat mobilní aplikace
Poskytuje informace o aktuálním stavu aktualizací aplikací, které jsou k dispozici.  
Všechny aplikace
Udělte nebo odeberte oprávnění ke všem aplikacím zároveň.  

Modem (je-li ve výbavě)
Přístupový bod sítě Wi-Fi

Údaj   Součást  
Přístupový bode ve vozidle   Slouží k zapnutí a vypnutí přístupového bodu sítě Wi-Fi ve vozidle.  
Nastavení   Slouží k zobrazení a úpravě nastavení přístupového bodu sítě Wi-Fi, jako je SSID nebo heslo.  
Využití dat   Slouží k zobrazení datového balíčku a využití dat prostřednictvím přístupového bodu sítě Wi-Fi ve vozidle.  
Správa zařízení   Slouží ke správě zařízení připojených k přístupovému bodu sítě Wi-Fi ve vozidle.  
Správa mého účtu   Slouží ke správě účtu nebo zakoupení datového balíčku.  

Nastavení připojení

Údaj   Součást  
Možnosti připojení   Slouží k aktivaci/deaktivaci modemu.  
Zasílat data o vozidle   Slouží k povolení/zakázání zasílání dat o vozidle společnosti Ford.  
Umístění   Slouží k povolení/zakázání zasílání polohy vozidla společnosti Ford.  
Data o vozidle + ovládání na dálku   Slouží k povolení/zakázání zasílání dat o vozidle společnosti Ford.  
FordPass Connect – Aktuální doprava   Slouží k zapnutí/vypnutí služby Aktuální doprava.  

Wi-Fi

Údaj   Součást  
Systémové připojení Wi-Fi
Upravte si preference Wi-Fi.  
Zobrazit dostupné sítě
Vyberte si ze seznamu sítí Wi-Fi, které jsou k dispozici.  
Oznámení o dostupnosti sítě Wi-Fi
Zvolte si zapnutí a vypnutí upozornění.  

Nastavení vozu (je-li ve výbavě)
Kamera

Údaj   Součást  
Nastavení kamery
Nastavte si preference zadní kamery.  
Rear camera delay
Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout pomocí jezdce   Pokud je tato volba zapnutá, záběr kamery pro zpětný výhled se zobrazí krátce poté, co zařadíte jízdu vpřed.  
Aktivní parkování
Funkci parkovacího asistenta máte možnost zapnout a vypnout z obrazovky kamery pro zpětný výhled.  

Rozpoznávání hlasu

Údaj   Součást  
Pokročilý režim
Pokud tuto funkci aktivujete, odstraní se dodatečné hlasové pokyny a potvrzení.  
Potvrzení telefonu
Pokud tuto funkci aktivujete, systém si před započetím hovoru u vás ověří jméno kontaktu.  
Voice command list
Pokud tuto funkci aktivujete, systém zobrazí seznam dostupných hlasových příkazů, když je stisknuto tlačítko hlasového ovládání.  

Režim pro obsluhu (je-li ve výbavě)
Režim pro obsluhu slouží k zamykání systému. Žádné informace nejsou k dispozici, dokud systém neodemknete pomocí správného kódu PIN.
Když zvolíte režim pro obsluhu, vyskočí zpráva, která vás informuje, že k aktivaci či deaktivaci režimu pro obsluhu je třeba zadat čtyřmístný kód. Můžete si zvolit a použít jakýkoli kód PIN, avšak stejný kód PIN musíte použít i k deaktivaci režimu pro obsluhu. Systém vás požádá o zadání kódu.
Poznámka:   Pokud se systém zamkne a potřebujete kód PIN resetovat, kontaktujte autorizovaného prodejce.
Chcete-li aktivovat režim pro obsluhu, zadejte zvolený kód PIN. Systém vás poté požádá o potvrzení kódu PIN – jeho nové zadání. Systém se poté uzamkne.
Chcete-li systém odemknout, zadejte shodný kód PIN. Systém se znovu připojí k vašemu telefonu a všechny vaše volby budou opět dostupné.