Princip fungování
Systém je určen ke zrychlení zahřívání spuštěného motoru. Zapíná a vypíná se v závislosti na teplotě venkovního vzduchu a teplotě chladicí kapaliny.
 Systém zahřívá motor a interiér vozidla. Využívá k tomu palivo z palivové nádrže.
Používání přídavného topení
POZOR   POZOR:  Po srážce doporučujeme nechat zkontrolovat a opravit systém topení u kvalifikovaného technika. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění, nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Přídavné topení na palivo nepoužívejte na čerpacích stanicích, v blízkosti zdrojů výbušných výparů či prachu a v uzavřených prostorech. Jinak může dojít k závažnému zranění nebo úmrtí.

Poznámka:   Systém nebude fungovat správně, pokud je akumulátor vybitý.
Poznámka:   Zkontrolujte, zda není výstup výfuku topení před pravou přední pneumatikou ucpán sněhem, ledem, blátem nebo něčím jiným, aby nedošlo k potížím s fungováním topení.
Poznámka:   Pokud je systém v provozu, z prostoru pod vozidlem vycházejí výfukové plyny. To je normální.
Poznámka:   Pokud probíhá vypínání topení, dojde ke spálení nadbytečného paliva v topení a může vznikat teplo, kouř a hluk.
Zapnutí/vypnutí přídavného topení
Zapnutí/vypnutí přídavného topení se provádí pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu. Zvolte tyto položky:

Položka nabídky   Činnost  
Nastavení
Stiskněte tlačítko Menu.  
Nastavení vozidla
Stiskněte tlačítko OK.  
Příd. topení
Stiskněte tlačítko OK.  

Kontrolka přídavného systému vnitřního vytápění
Image Shown Without Description  Rozsvítí se, když systém zapnete.
Nezávislé topení
Princip fungování
Systém slouží k topení, když je vozidlo zaparkováno.
 Systém zahřívá motor a interiér vozidla. Využívá k tomu palivo z palivové nádrže.
Poznámka:   Zkontrolujte, zda není výstup výfuku topení před pravou přední pneumatikou ucpán sněhem, ledem, blátem nebo něčím jiným, aby nedošlo k potížím s fungováním topení.
Používání nezávislého topení
POZOR   POZOR:  Po srážce doporučujeme nechat zkontrolovat a opravit systém topení u kvalifikovaného technika. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění, nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Přídavné topení na palivo nepoužívejte na čerpacích stanicích, v blízkosti zdrojů výbušných výparů či prachu a v uzavřených prostorech. Jinak může dojít k závažnému zranění nebo úmrtí.

Systém nebude fungovat správně, pokud je akumulátor vybitý.
Systém funguje pouze v případě, že vozidlo stojí a motor je vypnutý.
Pokud je systém používán správně:
  • Okna nenamrzají a nevzniká na nich kondenzace.
  • Umožňuje motoru rychleji dosáhnout normální provozní teploty.
Poznámka:   Pokud probíhá vypínání topení, dojde ke spálení nadbytečného paliva v topení a může vznikat teplo, kouř a hluk.
Informační hlášení nezávislého topení

Zpráva   Činnost  
Nezávislé topení není spuštěno Nízká hladina paliva
Zobrazí se v případě, že se nezávislé topení nespustilo z důvodu nízké zásoby paliva.Doplňte co nejdříve palivo.  

Zapnutí pokračování v topení
Když vypnete zapalování, topení se zapne nebo bude pokračovat ve vytápění, a to až po dobu 30 minut (pokud to podmínky umožňují).
Poznámka:   Tento režim slouží k udržení vyhřáté kabiny po vypnutí zapalování.Po ukončení tohoto režimu topení se zaškrtnutí políčka na informačním displeji zruší.
Zapnutí/vypnutí funkce pokračování v topení se provádí pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu. Zvolte tyto položky:

Položka nabídky   Činnost  
Nastavení
Stiskněte tlačítko Menu.  
Nastavení vozidla
Stiskněte tlačítko OK.  
Nezávislé topení
Stiskněte tlačítko OK.  
Trvalé topení
Stiskněte tlačítko OK.  

Nastavení časovače
K dispozici jsou tři různé režimy systému, které lze nastavit na informačním displeji.

Režim časovače   Součást  
Jedenkrát
Umožňuje nastavit jeden cyklus vytápění pro konkrétní den. Pokud to podmínky umožňují, topení se spustí 40 minut před nastaveným datem a časem.1  
Čas 1
Umožňuje naprogramovat cyklus vytápění pro každý den v týdnu. Naprogramovaný čas zůstane uložen v paměti a systém před nastavenými časy výjezdu vyhřeje vozidlo.  
Čas 2
Umožňuje naprogramovat druhý cyklus vytápění pro každý den v týdnu. Naprogramovaný čas zůstane uložen v paměti a systém před nastavenými časy výjezdu vyhřeje vozidlo.  

1Před zaškrtnutím příslušného pole na informačním displeji je nutné pro tento režim nastavit datum a čas.
Poznámka:   Je třeba ve vozidle nastavit správný čas a datum.
Režim časovače se nastavuje pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu. Zvolte tyto položky:

Položka nabídky   Činnost  
Nastavení
Stiskněte tlačítko Menu.  
Nastavení vozidla
Stiskněte tlačítko OK.  
Nezávislé topení
Stiskněte tlačítko OK.  
Programování topení
Stiskněte tlačítko OK.  
Aktivovat
Stiskněte tlačítko OK.  
Jedenkrát
Stiskněte tlačítko OK.  
Aktivovat
Stiskněte tlačítko OK.  
Čas 1
Stiskněte tlačítko OK.  
Aktivovat
Stiskněte tlačítko OK.  
Čas 2
Stiskněte tlačítko OK.  
Aktivovat
Stiskněte tlačítko OK.