POZOR   POZOR:  Při sklápění nebo vyklápění sedadel dejte pozor, abyste si mezi opěradlem a rámem sedadla nepřiskřípli prsty. Nedodržíte-li tento pokyn, může dojít k vážnému zranění.
POZOR   POZOR:  Pokud je vozidlo v pohybu, nepoužívejte nedělené sedadlo jako lůžko. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Nepokládejte předměty na sklopené sedadlo. V případě srážky nebo prudkého brzdění se mohou tvrdé předměty snadno vymrštit a způsobit zranění osob.
POZOR   POZOR:  Nesedejte si na sedadla, která se nacházejí proti sklopeným sedadlům. Zanedbání těchto pokynů by v případě náhlého zastavení nebo havárie mohlo mít za následek zranění osob.

Sedadla ve druhé řadě
Sklápění sedadla
 1. Plně zasuňte opěrky hlavy.   Viz   Opěrky hlavy
Image Shown Without Description
 1. Zatáhněte za páčku na horní straně sedadla.
 1. Sklopte opěradlo sedadla dopředu a stlačením středové části opěradla sedadla zajistěte západky.
Image Shown Without Description
 1. Zatáhněte za popruh na zadní straně opěradla sedadla.
 1. Posuňte sedadlo dopředu do dolní polohy a stlačením středové části opěradla sedadla zajistěte západky.
Poznámka:   Jakmile se sedadlo uzamkne v dolní poloze, uslyšíte zřetelné cvaknutí.
Poznámka:   Cestující v zadní řadě mohou sedět vedle sedadla, jehož opěradlo sedadla je sklopené do roviny, avšak nikoli naklopené.
Vyklápění opěradla
Image Shown Without Description
 1. Zatáhněte za popruh na zadní straně opěradla sedadla, zvedněte sedadlo a zatlačte je dolů, až se zajistí.
 1. Zatáhněte za páčku na horní straně sedadla, vyklopte opěradlo sedadla zpět a zajistěte je v dané poloze. Stlačením středové části sedadla ověřte, že jsou západky zajištěné.
Poznámka:   Pokud je na velkém popruhu vidět červená vlajka, opěradlo sedadla nelze vyklopit. Sedadlo musí být zajištěno a červená vlajka nesmí být vidět.
Sedadla ve třetí řadě
Posouvání sedadel dozadu a dopředu
POZOR   POZOR:  Zkontrolujte pohybem dopředu a dozadu, že sedadlo je plně aretováno ve své poloze. Nezajištěné sedadlo může být v případě nehody nebezpečné – může způsobit poranění nebo úmrtí osob.

Image Shown Without Description
Sklopení opěradla sedadla dolů
 1. Plně zasuňte opěrky hlavy.   Viz   Opěrky hlavy
 1. Posuňte sedadlo úplně dozadu.
Image Shown Without Description
 1. Zatáhněte za popruh na zadní straně sedáku sedadla.
 1. Sklopte sedák sedadla dopředu.
Image Shown Without Description
 1. Zatáhněte za popruh na zadní straně opěradla sedadla.
 1. Sklopte opěradlo sedadla dopředu.
Poznámka:   Cestující v zadní řadě mohou sedět vedle sedadla, jehož opěradlo sedadla je sklopené do roviny, avšak nikoli naklopené.
Vrácení opěradla do původní polohy
Image Shown Without Description
 1. Zatáhněte za popruh na zadní straně opěradla sedadla.
 1. Vyklopte opěradlo sedadla zpět a zajistěte jej v aktuální poloze.
 1. Vyklopte sedák sedadla zpět a zajistěte jej v aktuální poloze.
Vytvoření rovného zavazadlového prostoru
Image Shown Without Description
Kobercová krytina je udržena v požadované poloze magnety. Složte kobercovou krytinu dopředu, aby zakryla sklopená sedadla.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK