POZOR   POZOR:  Pokud je vozidlo v pohybu, nepoužívejte nedělené sedadlo jako lůžko. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Při sklápění nebo vyklápění sedadel dejte pozor, abyste si mezi opěradlem a rámem sedadla nepřiskřípli prsty. Nedodržíte-li tento pokyn, může dojít k vážnému zranění.
POZOR   POZOR:  Nesedejte si na sedadla, která se nacházejí proti sklopeným sedadlům. Zanedbání těchto pokynů by v případě náhlého zastavení nebo havárie mohlo mít za následek zranění osob.
POZOR   POZOR:  Nepokládejte předměty na sklopené sedadlo. V případě srážky nebo prudkého brzdění se mohou tvrdé předměty snadno vymrštit a způsobit zranění osob.

Sedadla ve druhé řadě
Sklápění sedadla
  1. Plně zasuňte opěrky hlavy.   Viz   Opěrky hlavy
Image Shown Without Description
  1. Zatáhněte za páčku na horní straně sedadla.
  1. Sklopte opěradlo sedadla dopředu.
Image Shown Without Description
  1. Zatáhněte za popruh na zadní straně opěradla sedadla.
  1. Zvedněte sedadlo.
Image Shown Without Description
  1. Zvedněte podpůrnou tyč a připojte ji k rámu sedadla.Tím zabráníte pádu sedadla dozadu.
Poznámka:   Cestující v zadní řadě mohou sedět vedle sedadla, jehož opěradlo sedadla je sklopené do roviny, avšak nikoli naklopené.
Vyklápění opěradla
  1. Odpojte podpůrnou tyč od rámu sedadla.
  1. Vyklopte sedadlo zpět a zajistěte je v aktuální poloze.
  1. Vyklopte opěradlo sedadla zpět a zajistěte jej v aktuální poloze.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay