POZOR   POZOR:  Pokud není před nehodou nastavena funkce nouzového asistenta, systém se nepokusí navázat spojení s tísňovou linkou. Tímto se prodlouží čas dojezdu záchranných složek a zvyšuje se riziko zranění nebo smrti.
POZOR   POZOR:  K využití této funkce je nutný mobilní telefon vybavený funkcí Bluetooth, který je kompatibilní se systémem.
POZOR   POZOR:  Telefon vždy ve vozidle umísťujte na bezpečné místo, aby v případě nehody nezpůsobil zranění osob nebo se nepoškodil. Pokud tak neučiníte, může dojít k vážnému zranění nebo poškození telefonu, které neumožní správnou funkci nouzového asistenta.

Poznámka:   K aktivaci systému nedojde při všech nehodách. Pokud však nehoda systém aktivuje, zahájí se volání na tísňovou linku. Pokud jste schopni zahájit voláni sami, nečekejte na automatickou aktivaci systému. Okamžitým zavoláním na tísňovou linku urychlíte zásah záchranných složek. Pokud do pěti sekund od havárie neuslyšíte zvuk systému, nemusí systém fungovat správně.
Pokud při nehodě dojde k odpálení airbagu (včetně kolenních airbagů nebo zadních nafukovacích bezpečnostních pásů) nebo k odpojení palivového čerpadla, systém uskuteční volání na tísňovou linku.
Poznámka:   Před nastavením funkce nouzového asistenta si přečtěte důležité upozornění týkající se této funkce a ochrany osobních údajů při používání nouzového asistenta, které je uvedeno v další části této kapitoly. Obsahuje důležité informace.
Poznámka:   Když funkci nouzového asistenta zapnete či vypnete, nastavení se použije pro všechny spárované mobilní telefony. Pokud funkci nouzového asistenta vypnete a po zapnutí zapalování se připojí dříve spárovaný telefon, buď zazní výstražné hlášení, nebo se na displeji zobrazí odpovídající zpráva či ikona, případně obojí.
Poznámka:   Každý mobilní telefon funguje jinak. Ačkoli je funkce nouzového asistenta kompatibilní s většinou mobilních telefonů, některé telefony mohou mít s jejím využitím potíže.
Poznámka:   V případě nouze vám může systém coby komunikační prostředek pomoci kontaktovat konkrétní záchranné složky. Systém nespouští záchranné operace. Potřebné záchranné činnosti provádí podle situace místní záchranné složky.
Postup ověření správné funkce nouzového asistenta:
 • Systém musí být napájený a při nárazu, aktivaci systému a jeho používání musí být funkční.
 • Funkce musí být zapnuta již před nárazem.
 • Telefon musí být připojen k systému.
 • V některých zemích lze uskutečnit hovor na tísňovou linku pouze s platnou a registrovanou kartou SIM s nabitým kreditem.
 • Připojený mobilní telefon musí být ve chvíli srážky schopen uskutečnit a udržet odchozí spojení.
 • Připojený mobilní telefon se musí nacházet v místě pokrytém signálem dostatečné intenzity a musí mít nabitou baterii.
 • Ve vozidle musí být nabitá baterie.
Poznámka:   Tato funkce je dostupná pouze v zemi, kde může nouzový asistent volat na místní tísňovou linku. Další informace naleznete na internetových stránkách místního zastoupení společnosti Ford.
V případě nehody
Před uskutečněním hovoru:
 • Pokud hovor nezrušíte, přehraje se dispečerovi tísňové linky úvodní zpráva. Po této zprávě se aktivuje handsfree komunikace mezi posádkou vozidla a dispečerem.
 • V systému je nastavena krátká prodleva poskytující možnost zrušení hovoru (přibližně 10 sekund). Pokud hovor nezrušíte, systém zahájí volání na tísňovou linku.
 • Systém přehraje zprávu s upozorněním, že se pokusí uskutečnit hovor na tísňovou linku. Hovor můžete zrušit volbou příslušného tlačítka nebo stisknutím tlačítka ukončení hovoru na volantu.
Poznámka:   Ne při každém nárazu dojde k odpálení airbagu nebo aktivaci uzávěrky palivového čerpadla, což jsou podmínky aktivace nouzového asistenta. Pokud k tomu však dojde, nouzový asistent se pokusí kontaktovat záchranné složky. Poškodí-li se připojený mobilní telefon nebo se ztratí spojení se systémem, pokusí se systém vyhledat jiný z dříve spárovaných telefonů a připojit se k němu. Když se mu to podaří, zahájí volání na tísňovou linku.
Během hovoru:
 • Je-li to možné, využije nouzový asistent k výběru nejvhodnějšího jazyka, kterým záchranné složky kontaktuje, údaje systému GPS instalovaného ve voze nebo informace o mobilní síti. Dispečera tísňové linky informuje o srážce a přehraje úvodní zprávu. Zpráva může zahrnovat souřadnice zařízení GPS.
 • Jazyk, který je používán ke komunikaci s posádkou vozidla, se může lišit od jazyka, jejž systém použije k uvědomění dispečera tísňové linky.
 • Po přehrání úvodní zprávy budete mít možnost pomocí zařízení handsfree komunikovat s dispečerem tísňové linky.
 • Po spojení s tísňovou linku je potřeba, abyste byli připraveni okamžitě uvést své jméno, telefonní číslo a informaci o poloze.
Poznámka:   Během informování dispečera tísňové linky vám systém přehraje zprávu s upozorněním, že přenáší důležité informace. Jakmile bude linka volná, upozorní vás, že můžete navázat komunikaci pomocí handsfree zařízení.
Poznámka:   Během hovoru na tísňovou linku se na displeji zobrazí tísňové hlášení, které obsahuje aktuální souřadnice GPS vozidla (pokud jsou dostupné).
Poznámka:   Je možné, že ve chvíli nehody nebudou aktuální souřadnice GPS k dispozici. Nouzový asistent se však přesto pokusí uskutečnit tísňový hovor.
Poznámka:   V takovém případě je možné, že záchranné složky neobdrží souřadnice GPS. Komunikace v handsfree režimu s operátorem tísňové linky však bude i tak možná.
Poznámka:   Dispečinku záchranné služby mohou být nezávisle na nouzovém asistentu poskytnuty také informace z mobilní sítě, například vaše telefonní číslo, aktuální poloha telefonu a název mobilního operátora.
Nouzový asistent nemusí fungovat v případě, že:
 • Při nehodě došlo k poškození mobilního telefonu nebo systému nouzového asistenta.
 • Autobaterie je vybitá nebo je vybitý systém.
 • Mobilní telefon během nehody vypadl z vozidla.
 • Ve svém mobilním telefonu nemáte platnou a registrovanou kartu SIM s kreditem.
 • Nacházíte se v zemi, kde nouzový asistent nedokáže volat na místní tísňovou linku. Další informace naleznete na internetových stránkách místního zastoupení společnosti Ford.
Důležité informace o nouzovém asistentovi
Nouzový asistent momentálně nedokáže volat na tísňové linky v těchto zemích:
 • Albánie.
 • Arménie.
 • Ázerbájdžán.
 • Bělorusko.
 • Bosna a Hercegovina.
 • Gruzie.
 • Makedonie.
 • Moldavsko.
 • Nizozemsko.
 • Rusko.
 • Ukrajina.
Upozornění týkající se nouzového asistenta
Je-li funkce nouzového asistenta zapnutá, může záchranným složkám předat informaci o tom, že došlo k havárii vozidla, při níž byl aktivován airbag nebo uzávěrka palivového čerpadla. Tato funkce sdělí operátorovi linky v zájmu zajištění nejvhodnější tísňové pomoci informace o vaší poloze a také další podrobnosti o vozidle nebo nehodě.
Pokud si nepřejte tyto informace předávat, funkci nezapínejte.