Všeobecné informace
Systém nebude funkční, pokud:
  • Je vybitý akumulátor vozidla.
  • Je vybitá baterie pasivního klíče.
  • Jsou zaplněny frekvence pasivního klíče.
  • Klika dveří není čistá.
Poznámka:   Pokud systém nefunguje, budete nuceni vozidlo odemknout a uzamknout pomocí dříku klíče.
Systém umožňuje řidiči ovládat vozidlo bez použití klíče a dálkového ovládání.
Image Shown Without Description
Pasivní zamykání a odemykání vyžaduje umístění platného pasivního klíče do jedné ze tří vnějších detekčních oblastí. Nachází se přibližně 1,5 m od klik předních dveří a od zadních výklopných dveří.
Poznámka:   Pokud je pasivní klíč blízko kovových předmětů nebo elektronických zařízení, jako jsou klíče nebo mobilní telefony, nemusí být systém funkční.
Pasivní klíč
Vozidlo lze zamknout a odemknout pomocí pasivního klíče. Pasivní klíč můžete rovněž použít jako dálkové ovládání k zamknutí a odemknutí vozidla.   Viz   Zamykání a odemykání
Zamykání vozidla
Image Shown Without Description
Snímače zamykání jsou umístěny v klikách předních dveřích.
Jedním dotykem v místě snímače zamykání zamknete vozidlo a zapnete alarm.
U vozidel vybavených systémem dvojitého zamykání se aktivace funkce dvojitého zamykání a alarmu aktivují dvojím dotykem snímače zamykání v průběhu tří sekund.
Poznámka:   Při zamykání vozidla nedržte kliku.
Poznámka:   Vozidlo zůstane zamknuté po dobu přibližně jedné sekundy.Po uplynutí doby zpoždění je možno dveře opět otevřít, pokud je pasivní klíč v příslušné oblasti detekce.
Poznámka:   Vozidlo se nezamkne automaticky.Pokud nestisknete snímač zamykání, vozidlo zůstane odemknuté.
Dvě krátká bliknutí směrovými světly potvrdí, že byly zamknuty všechny dveře včetně zadních výklopných dveří a že byl aktivován alarm.
Na zadních výklopných dveřích
V případě, že se pasivní klíč nachází v zavazadlovém prostoru a dveře jsou zamknuté, nebude možné zavřít zadní výklopné dveře. Dveře se v takovém případě znovu otevřou.
Poznámka:   Je-li v detekčním dosahu zadních výklopných dveří druhý platný pasivní klíč, lze zadní výklopné dveře normálně zavřít.
Odemykání vozidla
Image Shown Without Description
 Chcete-li dveře odemknout a otevřít, zatáhněte za vnější kliku předních dveří. Nedotýkejte se snímače zamykání na přední straně kliky.
Jedno dlouhé bliknutí směrovými světly potvrdí, že byly odemknuty všechny dveře včetně zadních výklopných dveří a že byl deaktivován alarm.
Poznámka:   V dosahu detekce těchto dveří musí být platný pasivní klíč.
Odemknutí pouze dveří řidiče
Systém lze naprogramovat tak, aby se odemykaly pouze dveře řidiče.   Viz   Zamykání a odemykání
V případě, že funkci odemykání naprogramujete tak, aby se odemykaly pouze dveře řidiče, bude odemykání fungovat tímto způsobem:
  • Jsou-li dveře řidiče prvními dveřmi, které se otevřou, ostatní dveře zůstanou zamknuté.Všechny ostatní dveře lze odemknout zevnitř vozidla stisknutím tlačítka odemykání nacházejícím se ve dveřích řidiče a spolujezdce.Jednotlivé dveře můžete odemknout nezávisle na ostatních tím, že zatáhnete za příslušnou vnitřní dveřní kliku.
  • Jsou-li prvními dveřmi, které se otevřou, přední dveře spolujezdce, odemknou se všechny dveře včetně zadních výklopných dveří.
Zablokované klíče
Pokud po uzamknutí vozidla zůstanou v interiéru nějaké klíče, budou tyto klíče zablokovány.
Zablokované klíče nemohou být použity k zapnutí zapalování nebo nastartování motoru.
Abyste je mohli znovu používat, musíte aktivovat všechny pasivní klíče.Pasivní klíče aktivujete tak, že vozidlo odemknete nezablokovaným pasivním klíče nebo dálkovým ovládáním.Když zapnete zapalování nebo nastartujete vozidlo pomocí platného klíče, budou všechny pasivní klíče aktivovány.
Poznámka:   Vozidlo můžete stále nastartovat, pokud je pasivní klíč v záložní poloze.   Viz   Tlačítko zapalování
Zamykání a odemykání dveří pomocí dříku klíče
Image Shown Without Description
Stiskněte uvolňovací tlačítko a vytáhněte břit klíče ven.
Poznámka:   Vložkou zámku je vybavena pouze klika dveří řidiče.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK