Image Shown Without Description
Klíč ovládá elektrické zámky. Startovací tlačítko funguje pouze za předpokladu, že se klíč nachází ve vozidle.
Poznámka:   Nejspíše nebude možné přesunout volicí páku z polohy P, pokud ve vozidle nebude přítomen klíč.
Vyjímatelný dřík
Klíč rovněž obsahuje odnímatelný břit, který lze použít k odemknutí vozidla.
Image Shown Without Description
Stiskněte uvolňovací tlačítko a vytáhněte břit klíče ven.
Image Shown Without Description
Poznámka:   Společně s klíči od vozidla jste obdrželi bezpečnostní štítek s důležitými informacemi pro výrobu dalších klíčů.Tento štítek si uschovejte na bezpečné místo pro pozdější použití.
Výměna baterie
POZOR   POZOR:  Udržujte baterie mimo dosah dětí, abyste zabránili požití škodlivých látek. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo usmrcení osoby. V případě požití ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
POZOR   POZOR:  Pokud nejde otvor pro baterii zcela uzavřít, přestaňte dálkový ovladač používat a co nejdříve jej vyměňte. Do té doby zabraňte přístupu dětí k vadnému dálkovému ovládání. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo usmrcení osoby.

Image Shown Without Description   Zajistěte, aby staré baterie byly vždy zlikvidovány ekologickým způsobem. Požádejte místní úřady o radu týkající se recyklace starých baterií.
Poznámka:   Neotírejte žádný mazací tuk ze svorek baterie ani ze zadního povrchu desky s plošnými spoji.
Poznámka:   Při výměně baterie nedojde k vymazání naprogramovaného klíče z vozidla.Vysílač by měl fungovat normálně.
Jakmile bude baterie v dálkovém ovladači téměř vybitá, zobrazí se na informačním displeji zpráva.   Viz   Informační hlášení
Dálkové ovládání využívá jednu 3voltovou lithiovou baterii mincového typu CR2450 nebo odpovídající.
Image Shown Without Description
  1. Stiskněte uvolňovací tlačítko a vytáhněte břit klíče ven.
Image Shown Without Description
  1. Páčením tenkou mincí pod výstupkem skrytým za hlavou břitu klíče sejměte kryt baterie.
Image Shown Without Description
  1. Vložte vhodný nástroj, např. šroubovák, do pozice zobrazené na obrázku a opatrně vyjměte baterii.
  1. Vložte novou baterii kladným pólem (+) směrem nahoru.
  1. Namontujte zpět kryt baterie a dřík klíče.
Zjištění polohy vozidla
Image Shown Without Description   Stiskněte tlačítko dvakrát během tří sekund. Zazní houkačka a zablikají směrová světla. K vyhledání vozidla vám doporučujeme použít tento způsob spíše než poplašný alarm.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK