Image Shown Without Description
AOtáčkoměr.
BInformační displej
CRychloměr.
DPalivoměr.
EIndikátor polohy volicí páky automatické převodovky.
FUkazatel teploty chladicí kapaliny motoru.
Informační displej
Počitadlo ujetých kilometrů
Zaznamenává celkovou ujetou vzdálenost vozidla.
Systém zjišťuje neoprávněná stáčení počítadla ujetých kilometrů, aby bránil podvodům. Pokud systém zjistí neoprávněné stočení počítadla ujetých kilometrů, jako celkovou ujetou vzdálenost zobrazí XXXX. Zpětným stočením na původní počet ujetých kilometrů by mohlo dojít k poškození systému, na které se nevztahuje záruka a jehož oprava je velmi drahá.
Palubní počítač
Nastavení a vlastní úpravy vozidla
Palivoměr
Palivoměr ukazuje přibližné zbývající množství paliva v nádrži.
Šipka vedle symbolu čerpadla paliva označuje, na které straně vozidla se nachází klapka palivové nádrže.
Image Shown Without Description
AUzávěr palivové nádrže se nachází na levé straně vašeho vozidla.
BUzávěr palivové nádrže se nachází na pravé straně vašeho vozidla.
Ukazatel teploty chladicí kapaliny
 Při normálních pracovních teplotách ručička ukazatele zůstává ve středové oblasti. Jestliže ukazatel přejde do červené sekce, motor se přehřívá.Při nejbližší příležitosti bezpečně zastavte, vypněte motor a nechte jej vychladnout.
Poznámka:   Pokud necháte i nadále motor spuštěn ve vysokých otáčkách, systém otáčky motoru automaticky sníží.
Poznámka:   Dokud nezjistíte a neodstraníte příčinu přehřívání, motor znovu nestartujte.