POZOR   POZOR:  Nepoužívejte systém sledování mrtvého úhlu jako náhradu za vnitřní a vnější zpětná zrcátka a za pohled za sebe. Před změnou jízdního pruhu vždy zkontrolujte své okolí. Systém sledování mrtvého úhlu není náhradou opatrného řízení.
POZOR   POZOR:  Systém nemusí fungovat správně za nepříznivých povětrnostních podmínek, jako například při sněžení, ledu, silném dešti nebo v situacích, kdy dochází k silnému rozstřiku vody. Vždy jezděte opatrně. Nebudete-li dávat pozor, může dojít ke srážce.

Image Shown Without Description
Systém je určen ke zjišťování vozidel, která se mohou nacházet v oblasti mrtvého úhlu. Oblast detekce se rozprostírá po obou stranách vozidla mezi vnějším zpětným zrcátkem a místem, které je přibližně 4 m za zadním nárazníkem. Oblast detekce se rozšiřuje přibližně 18 m za zadním nárazníkem, pokud je rychlost vozidla vyšší než 48 km/h a upozorňuje vás na blížící se vozidla.
Poznámka:   Systém nezabraňuje možné kolizi s jinými vozidly. Není konstruován tak, aby rozpoznával zaparkovaná vozidla, chodce, zvířata nebo součásti dopravní infrastruktury.
Použití systému sledování mrtvého úhlu
Vozidla s automatickou převodovkou
Systém se zapíná, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:
  • Spustíte motor vozidla.
  • Přesunete volicí páku do polohy jízdy vpřed (D).
  • Rychlost vozidla je vyšší než 10 km/h.
Poznámka:   Systém není funkční, pokud je zvolena parkovací poloha (P) nebo zpátečka (R).
Vozidla s mechanickou převodovkou
Systém se zapíná, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:
  • Spustíte motor vozidla.
  • Rychlost vozidla je vyšší než 10 km/h.
Poznámka:   Systém není funkční, pokud je zvolena zpátečka (R).
Kontrolky a zprávy systému
Image Shown Without Description
Jestliže systém zaznamená vozidlo, rozsvítí se varovná kontrolka ve vnějším zpětném zrcátku na té straně, na které se zjištěné vozidlo přibližuje. Pokud zapnete směrová světla na téže straně svého vozidla, bude varovná kontrolka blikat.
Poznámka:   Systém vás nemusí být schopen upozornit na vozidlo, které oblastí detekce projíždí rychle.
Zablokované snímače
Image Shown Without Description
Snímače systému se nacházejí za zadním nárazníkem na obou stranách vašeho vozidla.
Poznámka:   Snímače zbavujte sněhu, ledu a nahromaděných nečistot.
Poznámka:   Proto snímače nezakrývejte nálepkami umístěnými na nárazníku, opravnými hmotami nebo jinými předměty.
Poznámka:   Zablokování snímačů může nepříznivě ovlivňovat fungování systému.
Jsou-li snímače blokovány, na informačním displeji se může zobrazovat příslušné hlášení.   Viz   Informační hlášení.  Varovné kontrolky zůstávají rozsvícené, avšak systém vás neupozorňuje.
Chyby systému
Pokud systém zjistí závadu, rozsvítí se varovná kontrolka a zobrazí se příslušné hlášení.   Viz   Informační hlášení
Zapínání a vypínání systému
Systém můžete vypnout prostřednictvím informačního displeje.   Viz   Všeobecné informace.  Jestliže systém vypnete, rozsvítí se varovná kontrolka a zobrazí se příslušné hlášení. Jestliže systém zapnete nebo vypnete, varovné kontrolky dvakrát zablikají.
Poznámka:   Při nastartování vozidla si systém pamatuje poslední nastavení.
Poznámka:   Systém nemusí správně fungovat při tažení přívěsu. U vozidel, která jsou vybavena námi schváleným modulem pro tažení přívěsů a tažným zařízením, se systém při připojení přívěsu vypíná. U vozidel, která jsou vybavena dodatečně namontovaným modulem pro tažení přívěsů nebo tažným zařízením, doporučujeme při připojení přívěsu provádět ruční vypnutí systému.
Chcete-li systém vypnout trvale, obraťte se na autorizovaného prodejce.