POZOR   POZOR:  Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru a zajistěte, aby si nehrály s elektricky ovládanými okny. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.
POZOR   POZOR:  Při zavírání elektricky ovládaných oken se ujistěte, že nejsou blokována a že se v jejich blízkosti nenachází děti ani zvířata.

Image Shown Without Description   Stisknutím ovladače okno otevřete. Nadzvednutím ovladače okno zavřete.
Poznámka:   Elektrické ovládání oken funguje se zapnutým zapalováním a po dobu několika minut po vypnutí zapalování, dokud nebudou otevřeny přední dveře.
Pokud je otevřeno pouze jedno okno a je slyšet hluk proudění vzduchu nebo pulzující hluk, mírně otevřete protější okno.
Otevření okna jedním dotykem (je-li ve výbavě)
 Ovladač stiskněte až na doraz a uvolněte jej. Opětovným stisknutím nebo nadzvednutím spínače okno zastavíte.
Zavření okna jedním dotykem (je-li ve výbavě)
 Ovladač zvedněte až na doraz a uvolněte jej. Opětovným stisknutím nebo nadzvednutím spínače okno zastavíte.
Resetování zavření okna jedním dotykem
Spusťte motor.
 1. Zvedněte a podržte ovladač, dokud se okno zcela nezavře. Ovladač držte i několik sekund poté, co se okno zavře.
 1. Uvolněte ovládací prvek.
 1. Stiskněte a podržte ovladač, dokud se okno zcela neotevře.
 1. Uvolněte ovládací prvek.
 1. Zvedněte a podržte ovladač, dokud se okno zcela nezavře.
Poznámka:   Pokud se okno pomocí funkce ovládání jedním dotykem nezavře, opakujte postup.
Ochrana proti přivření
Pokud okno narazí na nějakou překážku, zastaví se a vrátí se zpět.
Potlačení ochrany proti přivření
POZOR   POZOR:  Pokud potlačíte funkci ochrany proti přivření, okno při kontaktu s překážkou neobrátí směr svého chodu. Při zavírání oken buďte obezřetní, abyste nikomu nepřivodili zranění a nepoškodili vozidlo.

 1. Zavřete okno až do bodu odporu a nechejte ho vrátit se zpět.
 1. Zvednutím ovladače na dobu několika sekund potlačte funkci ochrany proti přivření a okno zavřete.Ochrana proti přivření je nyní deaktivovaná a okno lze zavřít ručně.
Poznámka:   Okno překoná bod odporu a bude jej možné zcela zavřít.
Poznámka:   Pokud se okno nezavře, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Resetování ochrany proti přivření
POZOR   POZOR:  Funkce ochrany proti přivření zůstane deaktivována, dokud neresetujete paměť. Při zavírání oken buďte obezřetní, abyste nikomu nepřivodili zranění a nepoškodili vozidlo.

Spusťte motor.
 1. Zvedněte a podržte ovladač, dokud se okno zcela nezavře. Ovladač držte i několik sekund poté, co se okno zavře.
 1. Uvolněte ovládací prvek.
 1. Stiskněte a podržte ovladač, dokud se okno zcela neotevře.
 1. Uvolněte ovládací prvek.
 1. Zvedněte a podržte ovladač, dokud se okno zcela nezavře.
Poznámka:   Pokud se okno pomocí funkce ovládání jedním dotykem nezavře, opakujte postup.
Zámek zadních oken
Image Shown Without Description   Stisknutím ovladače odblokujete nebo zablokujete ovládání zadních oken. Kontrolka se rozsvítí, jakmile se ovladače zadních oken zablokují.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK