POZOR   POZOR:  Vozidlo neparkujte a nenechávejte je stát s motorem běžícím naprázdno nad suchým listím, suchou trávou nebo jinými hořlavými materiály. Regenerační proces vyžaduje velmi vysoké teploty výfukových plynů, takže výfuk bude během regenerace, po ní a i po vypnutí motoru vyzařovat značné množství tepla. Hrozí nebezpečí požáru.

Předcházení riziku poškození filtru pevných částic pro zážehové motory:
 • Neprotáčejte motor déle než 10 sekund.
 • Nestartujte vozidlo roztlačováním nebo roztahováním. Použijte pomocné startovací kabely. Viz  Jump Starting the Vehicle . 
 • Nevypínejte zapalování, když je vozidlo v pohybu.
 • Neignorujte varovné kontrolky, indikátory a informační zprávy.
Regenerace filtru pevných částic u zážehových motorů
Pevné částice ve výukových plynech jsou zachytávány filtrem pevných částic, který se takto postupně zanáší. Tomuto zanesení se zabraňuje provedením regenerace, kterou ovládá řídicí systém motoru. Při regeneraci se zachycené pevné částice přeměňují na neškodné plyny.
Regenerace se spouští za jízdy v závislosti na stylu, jakým jedete. Pokud jezdíte středními až vysokými rychlostmi, provede se pasivní regenerace. Pokud však často jezdíte na krátké vzdálenosti a nízkou rychlostí, řídicí systém motoru může aktivně zvýšit teplotu výfukových plynů, aby mohlo dojít k odstranění pevných částic nashromážděných ve filtru a filtr tak mohl i nadále plnit svou funkci.
Provedení pasivní regenerace můžete napomoct občasným uskutečněním cesty, která bude splňovat tyto podmínky:
 • Jeďte po dobu alespoň 20 minut v různých jízdních podmínkách, včetně jízdy po meziměstských silnicích.
 • Nenechávejte motor dlouho spuštěn na volnoběh.
 • Zvolte takový rychlostní stupeň, aby se otáčky motoru pohybovaly v rozmezí 1 500 až 4 000 ot./min.
Jakmile se filtr zcela nebo téměř zanese, rozsvítí se varovná kontrolka nebo se na informačním displeji zobrazí zpráva.
Poznámka:   U některých vozidel se rozsvítí varovná kontrolka a na informačním displeji se zobrazí hlášení.
Pokud po rozsvícení varovné kontrolky nebo zobrazení zprávy na informačním displeji nepodniknete opatření, může dojít k poškození, na které se nebude vztahovat záruka.
Varovné a informační kontrolky filtru pevných částic pro zážehové motory
Image Shown Without Description  Kontrolka chybné funkce.
Informační zprávy filtru pevných částic pro zážehové motory

Zpráva   Činnost  
Filtr výf. plynů v limitu Jízdou vyčistit
 • Jeďte po dobu 20 minut nebo do zhasnutí zprávy v různých jízdních podmínkách, včetně jízdy po meziměstských silnicích.
 • Nenechávejte motor dlouho spuštěn na volnoběh.
 • Zvolte takový rychlostní stupeň, aby se otáčky motoru pohybovaly v rozmezí 1 500 až 4 000 ot./min.
Filtr výf. plynů přes limit Neodkl. Servis
 • Jeďte střední rychlostí.
 • Vyhněte se prudkému zrychlování a zpomalování.
 • Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK