Výběr zdroje rozhlasového signálu
Missing Image 
  1. Stisknutím tohoto tlačítka zobrazte dostupné zdroje rozhlasového signálu.
  1. Opakovaným stisknutím tlačítka vyhledejte požadovaný zdroj rozhlasového signálu.
  1. Stiskněte tlačítko OK.
Předvolby stanic
Rozhlasovou stanici uložíte podržením číselného tlačítka předvolby.
Poznámka:   Ke každém zdroji rozhlasového signálu lze uložit šest předvoleb.
Ruční přeladění rádiové stanice
Missing Image
Rozhlasové stanice se přelaďují otáčením ovládacího prvku.
Poznámka:   Naladěnou radiofrekvenci můžete změnit pomocí tlačítek vyhledávání.
Automatické přeladění rádiové stanice
Missing Image  Stisknutím tohoto tlačítka přeladíte na nejbližší stanici s vyšší frekvencí.
Podržením tlačítka rychle vyhledáte vyšší frekvenční pásmo.
Missing Image  Stisknutím tohoto tlačítka přeladíte na nejbližší stanici s nižší frekvencí.
Podržením tlačítka rychle vyhledáte nižší frekvenční pásmo.
Výběr stanice ze seznamu
Stisknutím tlačítka OK zobrazíte dostupné stanice.