Výběr zdroje rozhlasového signálu
Image Shown Without Description 
  1. Stisknutím tohoto tlačítka zobrazte dostupné zdroje rozhlasového signálu.
  1. Opakovaným stisknutím tlačítka vyhledejte požadovaný zdroj rozhlasového signálu.
  1. Stiskněte tlačítko OK.
Předvolby stanic
Rozhlasovou stanici uložíte podržením číselného tlačítka předvolby.
Poznámka:   Ke každém zdroji rozhlasového signálu lze uložit šest předvoleb.
Ruční přeladění rádiové stanice
Image Shown Without Description
Rozhlasové stanice se přelaďují otáčením ovládacího prvku.
Poznámka:   Naladěnou radiofrekvenci můžete změnit pomocí tlačítek vyhledávání.
Automatické přeladění rádiové stanice
Image Shown Without Description  Stisknutím tohoto tlačítka přeladíte na nejbližší stanici s vyšší frekvencí.
Podržením tlačítka rychle vyhledáte vyšší frekvenční pásmo.
Image Shown Without Description  Stisknutím tohoto tlačítka přeladíte na nejbližší stanici s nižší frekvencí.
Podržením tlačítka rychle vyhledáte nižší frekvenční pásmo.
Výběr stanice ze seznamu
Stisknutím tlačítka OK zobrazíte dostupné stanice.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay