Výběr zdroje Bluetooth®
Missing Image 
  1. Stisknutím tohoto tlačítka zobrazte nabídku.
  1. Opakovaným stisknutím tlačítka přejděte k zařízení Bluetooth®.
  1. Stiskněte tlačítko OK.
Missing Image  Stisknutím tohoto tlačítka přehrajete skladbu. Opětovným stisknutím tlačítka pozastavíte přehrávání skladby.Missing Image  Stisknutím tohoto tlačítka přejdete na následující skladbu.
Podržením tlačítka se přehrávanou skladbou rychle posunete vpřed.
Missing Image  Jedním stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na začátek skladby. Opakovaným stisknutím tlačítka přejdete na předchozí skladby.
Podržením tlačítka se přehrávanou skladbou rychle posunete vzad.
Poznámka:   Ne všechny funkce jsou podporovány všemi telefony.