POZOR   POZOR:  Neseřizujte sedadlo řidiče, když je vozidlo v pohybu.
POZOR   POZOR:  Než sedadlo vrátíte do původní polohy, nepokládejte za opěradlo sedadla žádný náklad ani jiné předměty. Jakmile se opěradlo sedadla vrátí do původní polohy, zatáhněte za ně a ověřte tak, zda je zcela zajištěno. Nezajištěné sedadlo může být při prudkém zastavení nebo havárii nebezpečné.

Posouvání sedadel dozadu a dopředu
POZOR   POZOR:  Zkontrolujte pohybem dopředu a dozadu, že sedadlo je plně aretováno ve své poloze. Nezajištěné sedadlo může být v případě nehody nebezpečné – může způsobit poranění nebo úmrtí osob.

Image Shown Without Description
Seřízení opěradla
Image Shown Without Description
Seřízení výšky sedadla (je-li ve výbavě)
Image Shown Without Description
Nastavení bederní opěrky (je-li ve výbavě)
Image Shown Without Description
Jedno sedadlo spolujezdce (je-li ve výbavě)
POZOR   POZOR:  Při sklápění opěradla dejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty do mechanismu.
POZOR   POZOR:  Nesedejte si na sedadla, která se nacházejí proti sklopeným sedadlům. Zanedbání těchto pokynů by v případě náhlého zastavení nebo havárie mohlo mít za následek zranění osob.

Sklopení opěradla sedadla dolů
Image Shown Without Description
 1. Posuňte sedadlo úplně dozadu.
Image Shown Without Description
 1. Sklopte opěradlo sedadla zcela dopředu.
Image Shown Without Description
 1. Hlavové opěrky spusťte zcela dolů.
Image Shown Without Description
 1. Zatáhněte za uvolňovací páčku.
 1. Zatlačte opěradlo sedadla dopředu.
Dvojité sedadlo spolujezdce (je-li ve výbavě)
POZOR   POZOR:  Při sklápění opěradla dejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty do mechanismu.

Sklopení opěradla středního sedadla dolů
Image Shown Without Description
 1. Přitáhněte popruh.
 1. Sklopte opěradlo sedadla dolů.
Vyklopení středního sedáku sedadla nahoru
Image Shown Without Description
Sklopení vnějšího sedadla dolů
Image Shown Without Description
 1. Přitáhněte popruh.
 1. Sklopte opěradlo a sedák sedadla dopředu do dolní polohy.
Poznámka:   Sedák sedadla se automaticky sklopí společně s opěradlem.
Vyklopení vnějšího sedáku sedadla nahoru
POZOR   POZOR:  Před zahájením jízdy je nutné sklopit sedák sedadla dolů.

Image Shown Without Description
 1. Zatáhněte za uvolňovací páku.
 1. Vyklopte sedák sedadla nahoru tak, aby zapadl na místo.
Sklopení vnějšího sedáku sedadla dolů
Image Shown Without Description
 1. Zatáhněte za uvolňovací páku.
 1. Sklopte sedák sedadla dolů tak, aby zapadl na místo.