Aktivní parkovací asistent

Zpráva   Součást  
Active Park porucha
Systém má poruchu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  

Adaptivní tempomat

Zpráva   Součást  
Porucha adaptivní tempomat
Systém má poruchu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Adaptivní tempomat není dostupný
Systém není dostupný.   Viz   Používání adaptivního tempomatu .   
Adaptivní tempomat není dostupný Snímač blokován Viz návod
Radar má omezený výhled.   Viz   Používání adaptivního tempomatu .   
Tempomat aktivní Automatické brzdění vypnuté
Zapnuli jste klasický tempomat. Funkce brzdění tempomatem se vypne.  
Přední snímač není vyrovnaný
Systém má poruchu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Adaptivní tempomat Převezměte řízení
Adaptivní tempomat přenechal ovládání vozidla řidiči.  
Adaptivní tempomat Příliš nízká rychlost k aktivaci
Adaptivní tempomat nelze aktivovat z důvodu příliš nízké rychlosti vozidla.  
Adaptivní tempomat Rozpozn. rychl. omezení není dostupný
Informace o rychlostních omezeních od navigačního systému nejsou dostupné. Pokud zpráva zůstane zobrazena nebo se bude zobrazovat opakovaně, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  

Alarm system

Zpráva   Součást  
Alarm vozidla Pro vypnutí alarmu nastartujte
Zobrazuje se, když byl alarm spuštěn kvůli neoprávněnému vstupu.  

Automatické ovládání dálkových světel

Zpráva   Součást  
Přední kamera Omezený dohled Očistěte sklo
Kamera má omezený výhled.Očistěte čelní sklo.Pokud zpráva zůstane zobrazena nebo se bude zobrazovat opakovaně, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Přední kamera dočasně nedostupná
Kamera má poruchu.Chvíli počkejte, dokud kamera nevychladne.Pokud zpráva zůstane zobrazena nebo se bude zobrazovat opakovaně, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Porucha na přední kameře Je nutný servis
Kamera má poruchu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  

Systém auto-start-stop

Zpráva   Součást  
Auto StartStop Sešlápněte brzdu pro nastartování
Systém potřebuje znovu spustit motor, ale vyžaduje potvrzení z vaší strany. Sešlápnutím brzdového pedálu spusťte motor.  
Auto StartStop Motor spustíte sešlápnutím spojky
Systém potřebuje znovu spustit motor, ale vyžaduje potvrzení z vaší strany. Sešlápněte pedál spojky a znovu nastartujte motor.  
Auto StartStop Sešlápněte pedál pro nastartování
Systém potřebuje znovu spustit motor, ale vyžaduje potvrzení z vaší strany. Sešlápnutím libovolného pedálu spusťte motor.  
Auto StartStop Vyberte neutrál pro nastartování
Systém potřebuje znovu spustit motor, ale vyžaduje potvrzení z vaší strany. Zařaďte neutrál (N) a motor znovu nastartujte.  
Auto StartStop Zařaďte P, pak znovu nastartujte motor
Systém potřebuje znovu spustit motor, ale vyžaduje potvrzení z vaší strany. Volicí páku přesuňte do polohy parkování (P) a spusťte motor.  
Auto StartStop Manuální restart je nutný
Systém nefunguje. Motor znovu nastartujte.  
Auto StartStop porucha Je nutný servis
Systém má poruchu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  

Systém sledování mrtvého úhlu a upozornění na vozidla přijíždějící z boku

Zpráva   Součást  
Porucha systému BLIS
Systém má poruchu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
BLIS nedostupný Snímač blokován Viz návod
Snímače systému jsou zablokovány.   Viz   Systém sledování mrtvého úhlu.   
BLIS deaktivován Připojen přívěs
Připojili jste přívěs k vozidlu. Systém se vypne.  
Blíží se vozidlo z levé strany
Systém rozpoznal vozidlo.   Viz   Systém sledování mrtvého úhlu.   
Blíží se vozidlo z pravé strany
Upozornění při couvání
Zobrazí se namísto šipky v případě, že systém rozpozná vozidlo. Zkontrolujte, zda se k vám nepřibližuje jiné vozidlo.  
Porucha Upozornění při couvání
Systém má poruchu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Upozornění při couvání není k dispozici Snímač blokován Viz návod
Snímače systému jsou zablokovány.   Viz   Upozornění na dopravní situaci před vozidlem.   
Upozornění při couvání deaktivováno Připojen přívěs
Připojili jste přívěs k vozidlu. Systém se vypne.  

Systém brzd

Zpráva   Součást  
Zkontrolujte brzdný systém
Systém má poruchu.Vozidlo zastavte na bezpečném místě.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  

Dveře a zámky

Zpráva   Součást  
Dveře řidiče jsou otevřené
Uvedené dveře nejsou dovřeny.  
Dveře spolujezdce jsou otevřené
Levé zadní dveře jsou otevřené
Pravé zadní dveře jsou otevřené
Víko kufru je otevřené
Kapota je otevřená
Kapota není dovřena.  
Spíná zakázaný bezpečnostní režim
Systém zakázal dveřní spínače.  

Upozornění pro řidiče

Zpráva   Součást  
Varování před únavou řidiče Odpočiňte si nyní
Udělejte si přestávku z důvodu nedostatečné pozornosti.  
Varování před únavou řidiče Odpočiňte si
Doporučujeme udělat si přestávku z důvodu nedostatečné pozornosti.  

Motor

Zpráva   Součást  
Přehřátí chladicí kapaliny motoru
Zobrazí se, když je teplota motoru příliš vysoká.Při nejbližší příležitosti bezpečně zastavte, vypněte motor a nechte jej vychladnout.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  

Palivový systém

Zpráva   Součást  
Nízká hladina paliva
Včasné upozornění na snižující se zásobu paliva v nádrži.  
Nízká hladina paliva Dojezd: distance metric:##0 km
Nízká hladina paliva Dojezd: distance imperial:#0 mil
Zkontrolujte plnicí otvor
Hrdlo palivové nádrže možná není řádně dovřeno.  
Nízký tlak paliva
Systém má poruchu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Voda v palivovém odtokovém filtru
Systém zjistí, že se v palivovém filtru nachází nadměrné množství vody.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  

Světlomety

Zpráva   Součást  
Zkontrolujte adaptivní světlomety Viz návod
Zobrazí se, když dojde k závadě na elektrické instalaci systému světlometů.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  

Asistent pro jízdu do kopce

Zpráva   Součást  
Asistent rozjezdu do svahu je nedostupný
Systém není dostupný.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.Viz   Asistent rozjezdu do svahu.   

Systém udržování v jízdním pruhu

Zpráva   Součást  
Porucha systému udržování pruhu Je nutný servis
Systém má poruchu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  

Údržba

Zpráva   Součást  
Nízká hladina motorov. oleje Doplňte olej
Nízká hladina motorového oleje.Zastavte vozidlo, jakmile to bude z bezpečnostních důvodů možné, a vypněte motor.Zkontrolujte hladinu oleje v motoru.   Viz   Kontrola motorového oleje.  Pokud zpráva zůstane zobrazena nebo se bude zobrazovat opakovaně, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Nízký tlak motorového oleje
Tlak motorového oleje je nízký.Zastavte vozidlo, jakmile to bude z bezpečnostních důvodů možné, a vypněte motor.Zkontrolujte hladinu oleje v motoru.   Viz   Kontrola motorového oleje.  Pokud zpráva zůstane zobrazena nebo se bude zobrazovat opakovaně, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Brzy bude nutná výměna motorového oleje
Životnost motorového oleje klesla pod 10 %.   Viz   Kontrola motorového oleje.   
Nutná výměna oleje
Vypršela životnost oleje.   Viz   Kontrola motorového oleje.   
Nízká hladina brzdové kapaliny
Nízká hladina brzdové kapaliny nebo závada brzdové soustavy.   Viz   Kontrola brzdové kapaliny.  Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Snížení výkonu pro snížení teploty motoru
Z důvodu snížení teploty motoru došlo k omezení výkonu.  
Přepravní režim Kontaktujte prodejce
Přepravní režim je zapnutý.Některé funkce nemusí fungovat správně.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Tovární režim Kontaktujte prodejce
Tovární režim je zapnutý.Některé funkce nemusí fungovat správně.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Kapalina do ostřikovače Nízká hladina
Hladina kapaliny do ostřikovačů je nízká a je třeba ji doplnit.   Viz   Kontrola kapaliny ostřikovačů.   

MyKey

Zpráva   Součást  
Umístěte klíč na rezervní místo
Zobrazí se při pokusu o vytvoření klíče MyKey, když se klíč nenachází v záložní zásuvce.   Viz   Místo uložení záložního pasivního klíče.   
Klíč je již MyKey
Zobrazí se, pokud se pokusíte vytvořit klíč MyKey pomocí klíče, který je již určen jako klíč MyKey.  
Podržte OK pro vytvoření klíče MyKey
Zobrazí se při vytváření klíče MyKey.  
Vytvoření dokončeno
Zobrazí se jako potvrzení, že byl vytvořen klíč MyKey.  
Klíč omezen při dalším startu. Označit tento klíč
Zobrazí se jako potvrzení, že klíč je po vypnutí zapalování omezen.  
Klíč MyKey nevytvořen
Zobrazí se, pokud se systému nepodaří vytvořit klíč MyKey.  
Podržte OK pro vymazání klíče MyKeys
Zobrazí se při vymazání klíčů MyKey.  
Všechny klíče MyKeys vymazány
Zobrazí se jako potvrzení, že všechny klíče MyKey byly vymazány.  

Parkovací asistent

Zpráva   Součást  
Parkovací asistent Porucha
Systém má poruchu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Zkontrolujte parkovacího asistenta
Zkontrolujte předního parkovacího asistenta
Zkontrolujte zadního parkovacího asistenta
Parkovací asistent není dostupný Blokovaný snímač Viz návod
Snímače systému jsou zablokovány.   Viz   Parkovací asistenti.   
Přední parkovací asistent není dostupný Blokovaný snímač Viz návod
Zadní parkovací asistent není dostupný Blokovaný snímač Viz návod
Zadní parkovací asistent deaktivován Připojen přívěs
je k přední nebo zadní části vozidla připojen nosič kol, přívěs či podobné zařízení, které se nachází v blízkosti snímačů,  

Parkovací brzda

Zpráva   Součást  
Ruční brzda zatažena
Neuvolnili jste parkovací brzdu a vaše vozidlo dosáhlo 5 km/h.Pokud se zpráva zobrazuje i po uvolnění parkovací brzdy, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  

Nezávislé topení

Zpráva   Součást  
Nezávislé topení není spuštěno Nízká hladina paliva
Zobrazí se v případě, že se nezávislé topení nespustilo z důvodu nízké zásoby paliva. Doplňte co nejdříve palivo.  

Asistent před kolizí

Zpráva   Součást  
Asistent před kolizí není dostupný
Systém má poruchu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Asistent před kolizí není dostupný Snímač blokován
Snímače systému jsou zablokovány.   Viz   Asistent před kolizí.   

Zámek zadních oken

Zpráva   Součást  
Porucha dětské pojistky Viz návod
Systém má poruchu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  

Dálkové ovládání

Zpráva   Součást  
Baterie klíče je téměř vybitá Je nutná brzká výměna
Baterie klíče je téměř vybitá. Při nejbližší příležitosti vyměňte baterii.  

Připomenutí bezpečnostního pásu

Zpráva   Součást  
Porucha monitoru zadního pásu Je nutný servis
Systém má poruchu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  

Systém selektivní katalytické redukce
Hladina kapalného aditiva pro vznětové motory (AdBlue)

Zpráva   Součást  
Nízká hladina AdBlue® Dojezd : XXXX km Doplňte brzy
Co nejdříve doplňte nádrž na kapalné aditivum pro vznětové motory.   Viz   Systém selektivní katalytické redukce.   
Nízká hladina AdBlue® Dojezd : XXXX mil Doplňte brzy
Nízká hladina AdBlue® Motor nenastartuje za XXXX km
Nízká hladina AdBlue® Motor nenastartuje za XXXX mil
Hladina AdBlue® prázdná. Doplňte pro nastart. Motoru
Nádrž kapalné přísady pro úpravu výfukových plynů vznětového motoru je prázdná. Doplňte nádrž na kapalné aditivum pro vznětové motory. Nejmenší množství doplňovaného aditiva AdBlue potřebné pro opětné spuštění motoru je 5 L.   Viz   Systém selektivní katalytické redukce.   

Porucha systému dávkování kapalného aditiva pro vznětové motory (AdBlue)

Zpráva   Součást  
Systém AdBlue® Motor nenastartuje za XXXX km
Systém má poruchu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Systém AdBlue® Motor nenastartuje za XXXX mil
Systém AdBlue® porucha Servis je nutný
Systém AdBlue® Servis je nutný pro nastartování motoru

Řízení jízdní stability

Zpráva   Součást  
ESC Je nutný servis
Systém má poruchu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  

Systém startování

Zpráva   Součást  
Plné napájení příslušenství je aktivní
Zobrazí se, pokud zapnete zapalování a nespustíte motor.  
Sešlápněte brzdu pro start
Připomínka nutnosti sešlápnutí brzdového pedálu při startování.  
Pro spuštění motoru sešlápněte spojku
Připomínka nutnosti sešlápnutí pedálu spojky při startování.  
Sešlápněte brzdu a spojku pro start
Připomínka nutnosti sešlápnutí brzdového pedálu a pedálu spojky při startování.  
Doba spouštění motoru je překročena
Zobrazuje se tehdy, nelze-li spustit motor vozidla.  
Klíč nerozpoznán
Systém nerozpoznal platný pasivní klíč ve vozidle.  
Porucha startovacího systému
Systém má poruchu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Nastartujte znovu, nebo použijte klíč
Zobrazí se, když vypnete motor a systém nerozpozná platný pasivní klíč ve vozidle.  

Systém řízení

Zpráva   Součást  
Ztráta řízení Bezpečně zastavte
Systém má poruchu.Vozidlo zastavte na bezpečném místě.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Zámek volantu porucha Neodkládej servis
Systém má poruchu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Posilovač řízení porucha Servis je nutný
Steering Lock Malfunction Service Now

Systém monitorování tlaku v pneumatikách

Zpráva   Součást  
Nízký tlak v pneumatikách
V některých pneumatikách je nízký tlak vzduchu.  
Porucha systému sledování tlaku v pneumatikách
Systém má poruchu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Porucha snímače tlaku v pneumatikách
Systém má poruchu nebo došlo nebo používáte náhradní pneumatiku. Pokud zpráva zůstane zobrazena nebo se bude zobrazovat opakovaně, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  

Převodovka

Zpráva   Součást  
Porucha převodovky Je nutný neokladný servis
Systém má poruchu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Převodovka Servis je nutný
Přehřátá převodovka Bezpečně zastavte
Došlo k přehřátí převodovky. Je nutné ji nechat vychladnout.Zastavte vozidlo, jakmile to bude bezpečné, vypněte zapalování a nechejte převodovku vychladnout.Pokud zpráva zůstane zobrazena nebo se bude zobrazovat opakovaně, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Převodovka se přehřívá Bezpečně zastavte
Převodovka přehřátá Sešlápněte brzdu
Převodovka Omezená funkce Viz návod
Převodovka má omezenou funkčnost.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Převodovka se zahřívá Prosím čekejte
Zobrazí se v případě, že za nízkých venkovních teplot trvá zařazení rychlostního stupně několik sekund.   Plně sešlápněte brzdový pedál, dokud zpráva z informačního displeje nezmizí.  
Řazení není v parkovací poloze
Zobrazuje se jako připomenutí nutnosti přesunutí volicí páky do polohy pro parkování (P).  
Sešlápněte brzdu pro odblokování volicí páky
Sešlápnutím brzdového pedálu odblokujte převodovku.  
Volicí páka odblokována
Zobrazí se při uvolnění volicí páky.  

Bezdrátové nabíjení příslušenství

Zpráva   Součást  
Bezdrátová nabíječka aktivna
Bezdrátové nabíjení bylo aktivováno.  
Nabíjení bylo přerušeno
Bezdrátové nabíjení bylo zastaveno. Z nabíjecího povrchu odeberte všechny předměty a doprostřed tohoto povrchu položte telefon.  
Telefon je nesprávně umístěn nebo se mezi ním a nabíječkou nachází předmět. Chcete-li pokračovat v nabíjení, proveďte nápravu.